PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie gruntów zagrożonych erozją w świetle rolnictwa zrównoważonego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Development of land threatend by erosion in terms of sustainable development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zagospodarowania erodowanych stoków doliny, stanowiącej mikrozlewnię dolnej części dorzecza Opatówki. Biorąc pod uwagę zagrożenia erozyjne występujące przy aktualnym stanie użytkowania gruntów, przestrzenne ich rozmieszczenie oraz zalecenia agrotechniki dla obszarów erodowanych, wykazano konieczności wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu terenu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania gruntów do dolesień. Przyczyni się to do poprawy zdegradowanego krajobrazu oraz zabezpieczy przed kolejnymi skutkami działania erozji, co w dobie obowiązującej doktryny rozwoju zrównoważonego uznać należy za pierwszoplanowe.
EN
The study presents a concept of development of eroded slopes of a valley, being a micro-basin of the lower part of the Opatówka river drainage area. Taking into account the erosion threat existing in the present state of land exploitation, its spatial arrangement and recommendations of agricultural science for eroded areas, the necessity of making changes in land development was emphasized, with special focus on the possible use of the land for additional afforestation. This will contribute to the improvement of the degraded landscape and will protect against subsequent effects of erosion, which in the times of the sustainable development doctrine should be considered as a major task.
Rocznik
Strony
231--239
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego
Bibliografia
 • Dz. U. Nr 16, poz. 78. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z dnia 3 lutego 1995 r.
 • Dz. U. Nr 73. poz. 764.. Ustawa o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania, z dnia 8 czerwca 2001r.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1995. Erozja agroekosystemów. Bibl. Monitoringu Środowiska. IUNG w Puławach.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. IUNG w Puławach.
 • Koreleski K. 1997. Ochrona gruntów przed erozją w gospodarce przestrzennej. Roczniki AR w Poznaniu, CCXCIV, 195-202.
 • MRiRW, MŚ. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Warszawa.
 • MŚ. 2003. Krajowy program zwiększania lesistości. Maszynopis, Warszawa.
 • Nakonieczny S. 1975. Niektóre sposoby przeciwdziałania rozwojowi form erozji wodnej (na przykładzie okolic Kazimierza Dolnego). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Z. 170, 151-158.
 • Niewiadomski W., Grabarczyk S. 1977. Struktura użytkowania ziemi jako czynnik ochrony gleby przed erozją. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Z. 193, 135-155.
 • Orlik T. 1998. Zadania agrotechniki jako metody przeciwdziałania degradacji gleb na obszarach erodowanych. Bibl. Fragm. Agronom. T. 4A, 315-337.
 • Rybicki R. 2004. Zagospodarowanie gruntów w terenach erodowanych na przykładzie zlewni rzeki Opatówki. Praca doktorska, AR Lublin.
 • Tałałaj Z., Węgorek T. 2001. Problemy zalesień na wyżynach lessowych w świetle krajowego programu zwiększania lesistości. Inżynieria Ekologiczna nr 5 - Kształtowanie Środowiska, 145-149.
 • Turski R., Turski M. 2000. Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych. [W:] Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze. Red. Z. Michalczyk, 227-233.
 • Ziemnicki S, Węgorek T. 1979. Zadrzewienia śródpolne w falistym terenie rolniczym jako czynnik poprawy warunków wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 3, 79-86.
 • Ziemnicki S., Mazur Z. 1955. Przekrój zbocza jako odzwierciedlenie erozji gleb. Ann. UMCS, vol. X, sec E, 7-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0053-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.