PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie słomy i możliwości jej wykorzystania do produkcji paliw formowalnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Straw utilization and potential to use it for production of formed fuels on the example of Warmińsko-Mazurskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany zachodzące w dobie rozwoju gospodarczego zmuszają producentów i dystrybutorów surowców energetycznych do poszukiwania nowych form struktury paliw bardziej przyjaznych środowisku. Podstawowym celem artykułu jest analiza potencjału słomy możliwego do zagospodarowania na cele energetyczne w postaci paliwa formowalnego (pelet), pomniejszonego o rolnicze wykorzystania w postaci: ściółki i paszy oraz jako składnik próchnicy gleby. Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie stopnia zrównoważonego bilansu substancji organicznej w glebie oraz zbilansowanie nadwyżek słomy do energetycznego wykorzystania.
EN
Changes taking place in the period od economic development make producers and distributors of energetic raw materials search new forms of fuel structures being friendlier towards environment. Analysis of straw potential possible for energetic management in the form of formed fuel (pellet), decreased by agricultural usage in the from of litter and fodder and as a component of soil humus is the basic aim of the article. The research comprises the determination of the possibility of produced straw management in agriculture and power engineering.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
17--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Elektrotechniki i Energetyki, rafael@uwm.edu.pl
Bibliografia
 • Denisiuk W., Piechocki J. 2005. Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Wydawnictwo UWM Olsztyn. ISBN 83-7299-410-2.
 • Dybiec C., Panasiuk J. 2002. Technologia wytwarzania słomianych brykietów. Czysta Energia. Nr 7-8. s. 25.
 • Gałecki T. 2004. Pelety ze słomy - racjonalna alternatywa. Czysta Energia. Nr 6. s. 34.
 • Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B. 2002. Biopaliwa. Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa. ISBN. 83-88368-10-9.
 • Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma energetyczne paliwo. Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa. ISBN. 83-88368-19-2.
 • Kowalik P. 2002. Perspektywy peletyzacji biomasy z Polsce. Czysta Energia. Nr 10 (14). s. 14-15.
 • Nowak B. 2005. Brykietowanie - sposób na efektywne paliwo ze słomy. Czysta Energii. Nr 12. s. 27.
 • Panek J. 2004. Przyszłość z biogazem. Czysta Energii. Nr 5(33). s. 34.
 • Seredyński B. 2003. Ekologiczny granulat paliwowy [dostęp 27-10-2007]. Dostępny w Internecie: http://www.globeenergy.pl/index.php?symbol=page.htm&idkat=21&show=65.
 • GUSa: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych.
 • GUSb:1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006.Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich.
 • Dz.U. nr 53, poz. 238 z 1996 r. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych „W sprawie zmian klimatu”.
 • Dz.U. nr 54, poz. 348 z 1997 r., oraz późn. zm. „Prawo energetyczne”.
 • Dz.U. nr 122, poz. 1336 z 2000 r. W sprawie zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytworzeniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz z zakresu tego obowiązku.
 • Dz.U. nr 261, poz. 2187 z 2005 r. oraz późn. zm. W sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii.
 • EC BREC/IBMER 2000. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Streszczenie pracy do konsultacji społecznej. Prace wykonano na zamówienie Ministerstwa środowiska. Warszawa.
 • Założenia polityki energetycznej państwa. 1999 a. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 • II Polityka ekologiczna Polski . 2000a. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 • II Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. 2000 b. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 1997. Japonia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.