PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Warunki hydrogeologiczne w gminie Przemyśl

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrogeological conditions in Przemyśl commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Warunki hydrogeologiczne we fragmencie zlewni Sanu w granicach gminy Przemyśl (około 150 km2), są zróżnicowane. W zaopatrzeniu w wodę podziemną zasadniczą rolę odgrywa czwartorzędowe piętro wodonośne, zasilane głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. W ramach przeprowadzonych w 2007 r. prac terenowych, wyselekcjonowano i zinwentaryzowano 244 studnie kopane, stwierdzając w nich zwierciadło wody na głębokościach kilku-kilkanastu metrów. Przestrzenne zaleganie zwierciadła wody obrazuje sporządzona mapa hydroizohips pierwszego poziomu wodonośnego. Spływ wód podziemnych następuje lokalnie w stronę mniej szych dolin, a generalnie - do Sanu. Stan chemiczny wód podziemnych ogólnie jest dobry, w latach 2006-2007 można zaliczyć je do II klasy - wód dobrej jakości.
EN
Hydrogeological conditions in a part of San river watershed, in administrative borders of Przemyśl commune, about 150 km2 area, are differentiated. In groundwater supply dominant role have Quaternary aquifer, which is supplied mainly by infiltration of precipitation. According to fieldworks which were made in 2007, there were selected and inventorized 244 locally dug wells, in which groundwater level were finded on several or more than ten meters of depth. There was constructed contour map of the first groundwater level. Local groundwater flow directions are turned to small valleys, in general - to San river. Chemical status of groundwater is generally good, in period 2006-2007 groundwater quality were characterized as II class - water with good quality.
Rocznik
Strony
563--568
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • [1] CHOWANIEC J. i in., 1986 - Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 200 000, ark. 74 Przemyśl, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • [2] CHOWANIEC J. i in., 1987 - Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski 1: 200 000, ark. 74 Przemyśl, Wyd. Geo1., Warszawa.
 • [3] KLECZKOWSKI A.S. (red.), 1990 - Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1: 500 000, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków.
 • [4] KONDRACKI J., 2002 - Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [5] MOJSKI J.E., ŚLĄCZKA A. (red.), 1982 - Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1: 200 000, ark. 74 Przemyśl, Kalników, Wyd. Geol., Warszawa.
 • [6] PACZYŃSKI B., SADURSKI A. (red.), 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski, tom I. Wody słodkie. PIG, Warszawa.
 • [7] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 231ipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008, Nr 143, poz. 896)
 • [8] ŚWIDROWSKA J., WALKIEWICZ A. (red.), 1989 - Geologia regionalna Polski, Wyd. Geol., Warszawa.
 • [9] WŁAD P., 1996 - Województwo przemyskie. Zarys geograficzny, t. XXXI, Wyd. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.