PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methodological conditions of groundwater bodies distinctions: an example of the Regional Water Management Board in Kraków
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2003-2004 państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) dokonała w Polsce wstępnych wydzieleń jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w celu oceny ilościowego i jakościowego stanu użytkowych (zwykłych) wód podziemnych. Stały się one także podstawą wydzieleń zagregowanych JCWPd (2004) oraz regionalizacji zwykłych wód podziemnych (2007). Podstawą tych wydzieleń (przez PSH) stały się granice hydrostrukturalne występowania wód podziemnych. Autorzy na przykładzie zlewni górnej Wisły (w granicach obszaru RZGW Kraków) wskazali na bezzasadność takich wydzieleń w strukturach, gdzie bazę drenażową dla zwykłych, użytkowych wód podziemnych stanowią cieki powierzchniowe, a wielkość ich zasobów i jakość są determinowane czynnikami hydrodynamicznymi. Przedstawiono własne propozycje wydzieleń JCWPd w nawiązaniu do systemów krążenia wód podziemnych.
EN
In 2003-2004, the State Hydrogeological Service (PSH) made the preliminary distinctions of groundwater bodies (GWB) in Poland in order to evaluate the quantitative and qualitative (chemical) status of useful groundwafer. They also became a basis both for identifying aggregated GWB (in 2004) and for regionalization of normal (common) groundwater (2007). These distinctions were based on hydrostructural boundaries of groundwater occurrence. Based on their experiences with the upper Wisła basin within the boundaries of the Regional Water Management Board (RZGW) in Krakow, the authors indicate illegitimacy of such distinctions in structures, where rivers are the drainage basis for groundwater, and where the groundwater resources and quality status are determined by hydrodynamic conditions. They propose to relate distinctions of GWB to groundwater circulation systems.
Rocznik
Strony
507--513
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
 • Akademia Górniczo-Hutncza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Akademia Górniczo-Hutncza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • [1] DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.Urz. L 327 z 22.12.2000.
 • [2] HERBICH P., DĄBROWSKI S., 2007 - Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju. CAG Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [3] MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, 2008 - Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015). www.mos.gov.pl/dgikg/kierunki_dzialan/kierunki badan/index.shtml
 • [4] NACHLIK E. (red.), 2005 - Identyfikacja i ocena oddziaływań an- tropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Monografia Politechniki Krakowskiej, Seria lnżynieria Środowiska nr 38. Kraków
 • [5] PACZYŃSKI B., SADURSKI A. (red.), 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski. T. 1. Wody słodkie. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [6] RAPORT, 2005 - Raport dla obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV RDW 2000/60/WE”. Minister Środowiska, Warszawa.
 • [7] SZCZEPAŃSKI A., 2008 - Metodyka modelowego bilansowania zasobów wód podziemnych w ich zlewniowym zagospodarowaniu. Biul. Państw. Inst. Geol., 431: 201-208.
 • [8] SZCZEPAŃSKI A., KMIECIK E., PASZKIEWICZ M., 2008 - Wpływ działalności rolniczej na zagrożenie jakości wód podziemnych w zlewni Raby. W: Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie: 127-136. Częstochowa.
 • [9] SZCZEPAŃSKI A., SZKLARCZYK T., 2008 - Analiza przebiegu granic JCWPd na obszarze województwa małopolskiego, karpackiego i świętokrzyskiego. Arch. KHiGJ AGH, Kraków.
 • [10] SZKLARCZYK T., 2008 - Metodyka zlewniowego bilansowania zasobów wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki. Rozprawa doktorska. Arch. KHiGI AGH, Kraków. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/ 10013/fu1110013.pdf
 • [11] SZKLARCZYK T., SZCZEPAŃSKI A., 2008 - Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych, na przykładzie zlewni Koprzywianki. Biul. Państw. Inst. Geol., 431: 219-234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0063
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.