PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Szczegółowy model struktury 3D zbiornika GZWP Gliwice nr 330

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
High-resolution 3D structural model of Major Groundwater Basin (MGWB) Gliwice no 330
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tworzenie wielowarstwowych modeli numerycznych w systemach krasowo-szczelinowych napotyka na duże problemy n wiarygodnym odwzorowaniu układu krążenia wód podziemnych, już na etapie modelu koncepcyjnego. Sposób przedstawiania geometrii ośrodka hydrogeologicznego w oparciu o dwuwymiarową mapę geologiczną, wybrane przekroje i otwory geologiczne bez szczegółowej interpretacji wgłębnej, często skomplikowanej budowy geologicznej, może być niewystarczający. Zastosowanie nowoczesnych metod trójwymiarowej kartografii do przedstawienia wgłębnej budowy geologicznej, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania typu Earth Vision pozwalana lepsze jej odwzorowanie i zrozumienie. W pracy opisano wykonany model budowy geologicznej wielowarstwowego systemu wodonośnego, którego głównym elementem jest GZWP Gliwice, o powierzchni 392 km2, wyodrębniony w węglanowym kompleksie wodonośnym triasu. Możliwość odwzorowania struktury geologicznej zbiornika, w tym w szczególności licznych rowów i zrębów tektonicznych, wpłynie znacząco na poprawność dyskretyzacji ośrodka hydrogeologicznego w modelu przepływu wód podziemnych FeFlow.
EN
Construction of multilayer numerical models in a karst-fractured medium creates big difficulties in the correct and credible presentation of groundwater flow systems. Presentation of geometric groundwater medium using data from 2D geological maps, bore holes and geological cross-sections can be insufficient without acute interpretation of deep geological structure. Applications of new techniques of computer 3D geological modelling helps better mapping and understand deep geological structure. In the paper 3D geological model of MGWB Gliwice is presented. Geological model has been developed using Earth Vision software. Possibility of presenting 3D hydrogeological formation in geological structure model with many horsts and grabens separated by faults will be have significantly influenced on correctness digitizing hydrogeological medium structure in the flow model FeFlow.
Rocznik
Strony
463--468
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
autor
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
 • [1] BERKOWITZ B., 2002 - Characterizing flow and transport in fractured geological media: a review. Adv. Water Res., 25, 8-12: 861-884.
 • [2] DOKTOROWICZ-HREBNICKI S., 1954 - Mapa geologiczna GZW 1:50 000. Inst. Geol., Warszawa.
 • [3] JINGA L., HUDSON J.A., 2002 - Numerical methods in rock mechanics. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 39: 409-427.
 • [4] JURA D., 2001 - Morfotektonika i ewolucja różnowiekowej niezgodności w stropie utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pr. Nauk. UŚl., 1952: 176.
 • [5] KOTLICKI S., (red.), 1979 - Mapy podstawowe bez utworów czwartorzędowych 1:50 000 do mapy geologicznej Polski 1:200 000, ark. Gliwice. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [6] KOTLICKI S.,1980 – Ogólna charakterystyka geologiczna. W: Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego (red. A. Różkowski i in.): 319. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [7] KOWALCZYK A., 2003 - Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji. Pr. Nauk UŚ, 215: 196.
 • [8] KROPKA J., 2001 - Wybrane ekonomiczno-techniczne aspekty intensywnej eksploatacji triasowego zbiornika wód podziemnych Gliwice. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. 10, cz. 1-2: 103-109. UWroc., Wrocław.
 • [9] MAŁOLEPSZY Z., 2005 - Three-dimensional geological maps. w: the current role of geological mapping in geosciences (red. S. Ostaficzuk): 215-224. NATO Sciences Series, 56.
 • [10] MARYŚKA J., SEVERYN O., TAUCHMAN M., TONDOR D., 2008 - Modelling of processes in fractured rock using FEM/FVM on multidimensional domains. J. Comput. Appl. Math., 215: 495-502.
 • [11] MOTYKA J., l 998 - A conceptual model of hydraulic networks in carbonate rocks, illustrated by examples from Poland. Hydrogeol. J., 6: 469-482.
 • [12] PANTEA M. P., COLE J.C., 2004 - Three-dimensional geologic framework modelling of faulted hydrostratigraphic units within the Edwards aquifer, Northen Bexar County, Texas. U.S. Geol. Surv., Scientific Investigations Report 2004-5226.
 • [13] RÓŻKOWSKI A., 1990 - Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych monokliny śląsko-krakowskiej i problemy ich ochrony. CPBP 04.10.09. Z.57. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 • [14] RÓŻKOWSKI A., WILK Z., (red.), 1980 - Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [15] SCHELLING S. G., ROSS R. R.,1989 - Contaminant transport in fractured media: models for decision makers. Environmental Protection Agency, United States.
 • [16] TURNER K. J., HUDSON M. R., MURRAY K. E., MOTT D. N. 2007 - Three-dimensional geologic framework model for a karst aquifer system, Hasty and Western Grove Quadrangles Northern Arkansas. U.S. Geol. Surv., Scientific Investigations Report 2007-5095.
 • [17] WITKOWSKI A. i inni, 1996 - Badania struktury hydraulicznej szczelinowo-krasowych masywów skał węglanowych. Projekt badawczy KBN nr 9 5602 002 06. Arch. KHiGI UŚ, Sosnowiec.
 • [18] WŁOSTOWSKI J., OFIJALSKA H., KRAWCZYŃSKI J., KRAWCZYŃSKA B., PIETRZAK M., RODZOCH A., MUTER K., 2005 - Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Gliwice GZWP nr 330. Arch. Urz. Marsz., Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.