PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Warunki hydrogeologiczne utworów triasu górnego na obszarze GZWP Lubliniec-Myszków

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrogeology of the Upper Triassic in the area of MGWB Lubliniec-Myszków
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Utwory triasu górnego na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej wykształcone są przede wszystkim w postaci iłowców i mułowców z wkładkami wapieni i piaskowców. Miąższość tych utworów w północnej części monokliny osiąga około 260 m. Z uwagi na charakter wykształcenia litologicznego w praktyce hydrogeologicznej utwory te były traktowane jako słabo wodonośne, a w kontekście zasobnych zbiorników wód w utworach węglanowych wapienia muszlowego i retu jako izolujący nadkład. Analiza profili litologicznych otworów badawczych oraz dane ze studni odwierconych na obszarze badań pozwoliły wydzielić w profilu triasu górnego 5 horyzontów wodonośnych o ograniczonym zasięgu, związanych z piaskowcami występującymi w stropowych partiach formacji woźnickiej i lisowskiej, wapieniami woźnickimi, brekcją lisowską, piaskowcami trzcinowymi i dolomitem granicznym. Poziomy te mogą pozostawać w łączności hydraulicznej. W artykule przedstawiono charakterystykę warunków hydrogeologicznych triasu górnego na obszarze północnej części monokliny śląsko-krakowskiej na podstawie danych z archiwalnych otworów badawczych oraz własnych badań i obserwacji hydrogeologicznych w studniach i piezometrach.
EN
The Upper Triassic formations from the Silesian-Cracow Monocline are composed mainly of claystones and mudstones interbedded by limestones and sandstones. In the north of the monocline, these formations are up to about 260 m thick. From their lithologic characteristics, these would be treated in the hydrogeological practice as low water-bearing capacity rocks, and as a capping aquitard in the context of water-rich aquifers in the Muschelkalk and Roethian carbonate formations. Analysis of lithologies in exploratory wells drilled in the study area allowed separating 5 groundwater horizons in the Upper Triassic, which are connected with the sandstone formations occurring at the top portions of the Woźniki and Lisów formations, Woźniki limestones, Lisów breccia, reed sandstones and boundary dolomite. These aquifers may have hydraulic connections. This contribution presents a characterisation of the hydrogeologic conditions within the Upper Triassic in the north of the Silesian-Cracow Monocline, based on archival data from exploratory wells and own hydrogeologic investigations and observations performed in wells and piezometers.
Rocznik
Strony
437--444
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
autor
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
 • [1] BILAN W., 1976 - Stratygrafia górnego triasu wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zesz. Nauk. AGH, 3: 4-73.
 • [2] DOWGIAŁŁO J., KLECZKOWSKI A.S., MACIOSZCZYK T., RÓŻKOWSKI A. (red.), 2002 - Słownik hydrogeo1ogiczny. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [3] DZIENNIK USTAW Nr 61, poz. 417, 2007 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • [4] GĄSIOROWSKI S.M., 1984 - Zarys historii wapienia woźnickiego. Prz. Geol., 32, 4: 229-230.
 • [5] GRODZICKA-SZYMANKO W., 1978 - Trias górny. Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Inst. Geol., 83; 105-110.
 • [6] GRODZICKA-SZYMANKO W., ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA T., 1972 - Stratygrafia górnego triasu na NE części Górnośląskie- go Zagłębia Węglowego. Kwart. Geol., 16, 1: 216-231.
 • [7] KLECZKOWSKI A.S., 1990 - Objaśnienia do mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 500 000. AGH, Kraków.
 • [8] KOTLICKI S., 1968 - Opracowanie stratygrafii i wykształcenie triasu górnego w okolicach Lublińca i Woźnik. CAG Państw. Inst. Geol., Oddz. Górnośląski, Sosnowiec.
 • [9] KOTLICKI S., 1995 - Badania nad litostratygrafią triasu Górnego Śląska. CAG Państw. Inst. Geol., Oddz. Górnośląski, Sosnowiec.
 • [10] PIEKARSKA E., 1984 - Strefy mikrofacjalne wąpienia woźnickiego, Prz. Geol., 32, 4: 230 231,
 • [11] ROEMER F., 1870 - Geologie von Oberschlesien. Breslau.
 • [12] ZNOSKO J., 1954 - Uwagi o wieku brekcji lisowskiej. Rocz. Tow. Geol., 22, 4.
 • [13] ZNOSKO J., 1955 - Retyk i lias między Krakowem a Wieluniem. Pr. Inst. Geol., 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0054
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.