PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wstępna analiza stabilności składników chemicznych ocena trendów zmian jakości wód leczniczych Solca-Zdroju

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Preliminary chemical analysis of stability components and estimation of the trend in the Solec Spa therapeutic water quality changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę stabilności składników chemicznych wód leczniczych poziomu kredowego i jurajskiego w Solcu-Zdroju. Badania przeprowadzono na próbkach z otworów wiertniczych: Szyb Solecki, Solec 2B i Solec II Karol. Ocenę stabilności przeprowadzono dla mineralizacji oraz jonów Cl-, Na+, SO4- i I-, przy użyciu programu SPSS. Program ten umożliwił statystyczną kontrolę jakości. Na podstawie otrzymanych wyników zaobserwowano skokowe zmiany stężenia składników chemicznych. Ponadto, w artykule zasygnalizowano wstępne trendy zmian wód leczniczych dla ujęcia Solec II Karol. Zaobserwowano to na diagramach wykonanych przy pomocy programu GWStat.
EN
This papers shows the preliminary analysis of stability of chemical components within the therapeutic water of the Cretaceous and Jurassic aquifers in the vicinity of Solec Spa. The study was performed on samples from the Szyb Solecki, Solec 2B and Solec II Karol boreholes. The stability estimation for the mineralization and Cl-, Na+, SO4 and I- ions was performed using the SPSS program. The computer program enabled statistical quality control and enhanced the rapid changes of the ions concentration. Moreover, the paper is also the preliminary report of the trend in therapeutic water changes in the Solec II Karol intake. It was achieved using the GW Stat program.
Rocznik
Strony
323--328
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
Bibliografia
 • [1] CIĘŻKOWSKI W., KIEŁCZEWA B., LATOUR T., LIBER E., PRZYLIBSKI T.A., SZIWA D., ŻAK S., 2007 - Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych parametrów wód leczniczych. Zasady ustalania. Oficyna Wydawnicza PWroc., Wrocław.
 • [2] DOWGIAŁŁO J., 1973 - Wyniki badań składu izotopowego tlenu i wodoru w wodach podziemnych Polski południowej. Inst. Geol., Warszawa.
 • [3] DOWGIAŁLO J., PACZYŃSKI B., red., 2002 - Podział regionalny wód leczniczych Polski. W: Ocena zasobów dyspozycyjnych wód potencjalnie leczniczych. Poradnik metodyczny. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [4] HERMAN G., GĄGOL J., 2006 - Wody podziemne aglomeracji kieleckiej i Buska Zdroju. W: LXXVII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Geol.: 205-209. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [5] KULIKOWSKA J., 1976 - Przyczyny do poznania genezy wód mineralnych rejonu Buska i Solca oraz możliwości zwiększania ich zasobów. Prob. Uzdr., 6/S: 191-212.
 • [6] LIPIEC I., 2008 - Chemizm wód leczniczych Buska Zdroju i Solca Zdroju. Praca magisterska. Arch. AGH, Kraków.
 • [7] PACZYŃSKI B., SADURSKI A., red., 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski. Tom II. Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [8] RMZ, 2007 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. Nr 61, poz. 417.
 • [9] RRM, 2006 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. Dz.U. Nr 32, poz. 220.
 • [10] SZCZEPAŃSKA J., KMIECIK E., 2005 - Ocena stanu chemiczne- go wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych, Wyd. AGH, Kraków.
 • [11] SZCZEPAŃSKA J., DRZYMAŁA M., 2008 - Ocena stabilności parametrów fizykochemicznych wód leczniczych rejonu Buska Zdroju. Arch. Katedry HGI AGH, Kraków.
 • [12] THOMPSON J. R., KONDRACKI J., 1994 - Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakoś- ci, AOF PJL, Warszawa.
 • [13] USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Dz.U. Nr 167, poz. 1399.
 • [14] WALCZOWSKI A., 1976 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Stopnica (918) z objaśnieniami. Inst. Geol, Warszawa.
 • [15] WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994, 1995 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. I(1994) i II(1995). Bibl. Monit. Środ. PIOŚ, Warszawa.
 • [16] ZUBER A. ,WEISE S.M., OSENBRUCK K., MATEŃKO T., 1997 - Origin and age of saline waters in Busko Spa (Southern Po- land) determined by isotope, noble gas and hydrochemical methods; evidence of interglacjal and pre-Quaternary warm climate recharges. Appl. Geochem., 12: 643-660.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.