PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Granice działek w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Borders of lands parcels in land registration in aspect of modern claim of cadastre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Według obowiązujących w Polsce przepisów, granice działek w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się na podstawie dokumentacji powstałej w postępowaniach rozgraniczeń nieruchomości, podziałów nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, innych postępowań sądowych lub administracyjnych oraz na podstawie dokumentacji powstałej w wyniku pomiarów związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków Granice działek wykazane na podstawie wymienionych procesów przedstawiają niejednoznaczności. Przebieg granic działek należy postrzegać w przestrzeni technologiczno prawnej, na którą składa się podprzestrzeń technologiczna (związana z pomiarem i możliwością jednoznacznego odtworzenia przebiegu granic) oraz podprzestrzeń prawna (związana z prawnym zatwierdzeniem określonego położenia linii granicznych). Spójność przestrzeni technologiczno prawnej rozumie się jako obszar części wspólnej obu podprzestrzeni. Badana przestrzeń działek ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków zawiera niespójności, które są sprzeczne z wymaganiami współczesnego katastru nieruchomości. Praca jest próbą systematyzacji pojęć oraz wstępem do analizy niespójności przestrzeni technologiczno- prawnej w postępowaniach związanych z ustalaniem przebiegu granic działek w aspekcie wymagań, jakie powinien spełniać współczesny kataster nieruchomości.
EN
According to Polish regulations, borders of lands parcels in land registration are recorded on base of documentation established in procedures of delimitation of a real estate, division of a real estates, consolidation and exchange of agricultural plots, consolidation and division of a real estates, other judicial or administrative procedures and on base of documentation in result of measurements related with set-up of land registration. Borders of lands parcels established within above mentioned process present ambiguities. Course of borders of lands parcels should be perceived in technologically-legal area, which consists of technological area (connected with surveys and capability to unequivocal recovery borders of lands) and legal area (connected with legal approval borders of lands). Cohesion of technologically-legal area is understood as a common area of both areas. Researched area of borders of lands parcels recorded of land registration includes ambiguities which are in contradiction to the modern requirements of cadastre. This article is an attempt to systematize of notion and introduction to analysis of incoherence of technologically-legal area in procedures related to the location of boundaries in aspect of the modern requirements of cadastre.
Rocznik
Strony
3--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • [2] Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • [3] Adamczewski Z.: Kataster w czasie i przestrzeni. Próba identyfikacji i predykcji, Przegląd Geodezyjny nr 10/1999
  • [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
  • [5] Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.
  • [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
  • [7] Łuczyński R.: Granice działek w postępowaniu podziału nieruchomości. Przegląd Geodezyjny nr 5/2008
  • [8] Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r.
  • [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
  • [10] Dekret o ewidencji gruntów i budynków z 2 lutego 1955 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0032-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.