Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0016-0018

Czasopismo

Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tytuł artykułu

Wpływ zmian cen energii, wysokości stopy dyskontowej i sposobów finansowania na przedsięwzięcie ekoenergetyczne na przykładzie elektrowni wiatrowych

Autorzy Gumuła, S.  Pytel, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An influence of alterations of energy prices, discount rates and ways of finance on ecological and energy enterprise on example of wind power plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W analizie ekonomicznej wyznacza się wskaźniki określające efektywność finansową przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce są to wskaźniki nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie bądź wskaźniki, które uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie. W publikacji przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownie wiatrowe z uwzględnieniem wpływu zmian cen energii, wysokości stopy dyskontowej oraz sposobu finansowania inwestycji.Wyniki obliczeń ekonomicznych przedstawiono w formie wykresów ilustrujących zależność między planowanym przepływem środków pieniężnych a okresem eksploatacji inwestycji. Analizie poddano cztery różne elektrownie wiatrowe.
EN In economical analysis indicates indexes that estimate financial efficiency of enterprises. Practically, there are indexes that taking or not taking into accounts the alteration of money during a long period of time. In this article are shown valuations of economical effects of investment on wind power plant and means of finances of investments. Results of economical calculations are shown as charts that represent dependences between planned cash flow and time of windmills' work. There are analyzed four different windmills.
Słowa kluczowe
PL elektrownie wiatrowe   ekonomika  
EN wind power plants   economy  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rocznik 2002
Tom R. 26, z. 4
Strony 265--271
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gumuła, S.
autor Pytel, K.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0016-0018
Identyfikatory