PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych w złożonych warunkach górniczo-geologicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reinforcement of heading support in complex mining and geological conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprojektowanie optymalnej obudowy dla wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego, szczególnie w warunkach występowania wzmożonych ciśnień górotworu jest wyzwaniem stawianym przed kadrą inżynierską oraz producentami. Istniejące rozwiązania technologiczne cały czas są doskonalone, a jednocześnie powstaje wiele nowych rozwiązań w tym zakresie. W artykule przedstawiono analizę pracy dwóch schematów obudowy mieszanej, którą stanowiły odrzwia stalowe obudowy łukowej podatnej, wzmocnione kotwami i podciągami. Badania kopalniane w zakresie zmian zachodzących wokół analizowanych wyrobisk dotyczyły przypadków prowadzenia prac górniczych na dużych głębokościach i w złożonych warunkach górniczo-geologicznych. Wyniki badań w warunkach in situ oraz uzyskane doświadczenia pozwoliły na zaprojektowanie przekopu w obudowie mieszanej podporowo- kotwowej. W tym celu wykorzystane zostały metody numeryczne. Przedmiotowy przekop stanowić ma główne wyrobisko udostępniające na głębokości niemal 1300 m.
EN
Designing optimal support for underground headings in hard coal mines, particularly for the conditions with intensified rock pressure, is a serious challenge for engineers and coal companies. Not only the already-existing technological practices are continually improving but also numerous innovative solutions related to such problems are implemented. The paper presents an analysis of heading support work. The applied support scheme consisted of steel yielding support reinforced with strand bolts and crown runners. Coal-mine research findings indicated the changes around the analyzed headings, during exploitation. It was carried on at considerable depths and in the areas of hard mining and geological conditions. The results of the field research and achieved experience provided a basis for designing a drift in combined standing-and-roof-bolting support. Such a solution was elaborated with the use of numerical methods. The drift is to became the main opening working at the depth of almost 1300 m.
Wydawca
Rocznik
Strony
451--462
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
 • [1] Chunlin Li C.: Stabilization of Highly Stressed Weak and Soft Rocks - Observations, Principles and Practice. Proceedings of 11th Conference of The International Society of Rock Mechanics - Ribeiro e Sousa, Olalla & Grossman eds., Taylor & Francis Group. London 2007, s. 1041–1046
 • [2] Duży S.: Ocena bezpieczeństwa konstrukcji wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem zmienności warunków naturalnych i górniczych. Materiały sympozjum „Warsztaty Górnicze 2005”, Kazimierz Dolny nad Wisłą 20-22.06.2005. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005, s. 243–256
 • [3] Filcek H., Walaszczyk J., Tajduś A.: Metody komputerowe w geomechanice górniczej. Śląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994, s. 318
 • [4] Hoek E., Carranza-Tores C., Corkum B.: Hoek-Brown failure criterion - 2002 edition. Proc. North American Rock Mechanics Society Meeting in Toronto, 2002
 • [5] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań in situ. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków 2006, s. 130
 • [6] Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006, s. 293
 • [7] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzania obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2008, s. 211
 • [8] Nazimko V.V., Alexandrov S.N., Zakharov V.S.: Prognozowanie zaciskania wyrobisk podziemnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe nr 2, 2001, s. 23–29
 • [9] Piechota S., Korzeniowski W.: Rozkład siły osiowej wzdłuż kotwi na podstawie badań in situ. Przegląd Górniczy nr 12, 2000, s. 22–28
 • [10] Szczepaniak Z., Głuch P., Urbańczyk J., Michałek M.: Stalowe obudowy odrzwiowe dla warunków deformacyjnego ciśnienia górotworu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo z. 222, 1994, s. 165–178
 • [11] Wang C., Wang Y., Lu S.: Deformational Behaviour of Roadways in Soft Rocks in Underground Coal Mines and Principles for Stability Control. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, nr 37, 2000, s. 937-946
 • [12] Wichur A., Gruszka R.: Nowe normy projektowania obudowy długotrwałych podziemnych wyrobisk korytarzowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, AGH Kraków 2000, s. 595–604
 • [13] Wojtaszek A.: Ocena obciążeń obudowy wyrobisk górniczych z wykorzystaniem kryteriów Hoeka-Browna i Coulomba-Mohra. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Konferencje nr 33, 1994, s. 269–280
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0013-0045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.