Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0122

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena zjawisk fazowych w procesie wypierania ropy naftowej dwutlenkiem węgla, na modelu złoża typu Slim Tube

Autorzy Habera, Ł. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Thermodynamic research of Slim Tube type process of the CO2 – oil complex system on the basis of Radoszyn oil field
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych zatłaczania dwutlenku węgla, przeprowadzonych na fizycznym modelu złoża typu Slim Tube. CO2 – będąc gazem cieplarnianym – znajduje zastosowanie jako medium do zatłaczania do złóż węglowodorów, w celu zwiększenia stopnia sczerpania płynu złożowego. Prowadzone badania polegały na izotermicznym zatłaczaniu CO2 w zmiennym zakresie ciśnień oraz obserwacji przemieszczającego się frontu wypierania. W trakcie testów tłoczony do przestrzeni porowej CO2 znajdował się w stanie nadkrytycznym, a otrzymane rezultaty frontalnego wypierania płynu złożowego wykazały zadowalający poziom odropienia.
EN This work presents results of laboratory experiments consisting in isothermal injection of CO2 into the physical reservoir model, so-called Slim Tube. CO2 as a GHG (green house gas) was selected for injection into the reservoir because of it’s high EOR (enhanced oil recovery) potential. The experiments were carried out at 5 different pressure levels, including visual flow observation of the supercritical CO2. The final results show the satisfactory applicability of the CO2 dedicated to the injection projects with high EOR yield.
Słowa kluczowe
PL ropa naftowa   dwutlenek węgla   CO2   Slim Tube  
EN petroleum   CO2   Slim Tube  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 5
Strony 399--403
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Habera, Ł.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Ahmed T.: Prediction of CO2 Minimum Miscibility Pressure. SPE 27032, 1987.
[2] Bon J., Sarma H.K., Theophilos A.M.: An investigation of Minimum Miscibility Pressure for CO2. SPE 97536, 2005.
[3] Glaso O.: Generalized minimum miscibility pressure correlation. SPEJ, 927-934, December 1985.
[4] Habera Ł.: Badania termodynamiczne procesu Slim Tube układu CO2-ropa naftowa na przykładzie złoża Radoszyn. XX Międzynarodowa Konferencja nt.: Nowe metody i technologie w geologu naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 27-29.05.2009.
[5] Habera Ł.: The laboratory and analytical methods to predict the optimal pressure for CO2 injection in to the geologic formation. Presented on AAPG/SEG/SPE HEDBERG CONFERENCE "Geological Carbon Sequestration: Prediction and Verification ", Vancouver, BC Canada, 16-19.08.2009.
[6] L'Air Liquide/Elsevier: Encyklopedie des Gaz. Amsterdam, 1976.
[7] Magdziarz A.: Równania stanu crossover stopnia trzeciego dla układów gazowo-kondensatowych. Rozprawa doktorska, Kraków 2006.
[8] Scharf C: CO2 - Sequestration Potential in Austrian Oil and Gas Fields. SPE 100176, 2006.
[9] www.co2net.com
[10] Yellig W.F., Metcalfe R.S.: Determination and prediction of CO2 minimum miscibility pressures. J. Pet. Technol., 160-168, January 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0122
Identyfikatory