Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0080

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Metoda diagnostyki ilości oleju przeciekowego w eksploatowanych, wodno-olejowych emulsjach chłodząco-smarujących

Autorzy Karaś, J.  Molenda, J.  Urbański, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Method for estimation of the amount of external oil in the exploited oil-in-water cutting emulsions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano sposób laboratoryjnego oznaczania ilości oleju przeciekowego w eksploatowanych, wodno-olejowych emulsjach chłodząco-smarujących, sporządzonych na bazie znanego koncentratu olejowego. Ilość oleju przeciekowego w emulsji określono jako różnicę pomiędzy całkowitą zawartością oleju w emulsji, a zawartością oleju pochodzącego z koncentratu, które to wartości oblicza się na podstawie wyników odpowiednich miareczkowań. Jednocześnie opracowaną metodykę zweryfikowano na przykładzie dwóch różnych cieczy obróbkowych, eksploatowanych w warunkach rzeczywistych. Uzyskane wyniki i ich analiza statystyczna dowodzi stosunkowo wysokiej precyzji tej metody.
EN The article presents laboratory estimation of the amount of external oil in the exploited oil-water cutting emulsions, based on the commercial oil concentrate. The amount of the external oil in the oil-in-water emulsion has been estimated as a difference in the amount of the total oil content in the oil-in-water emulsion and the oil from commercial concentrate content. These oil content values have been calculated from the acid treatment and the acid – base titration results. The compiled method has been examined by two different cutting fluids exploited in the real conditions and high precision of this method has been confirmed by the statistic analysis calculated from obtained results.
Słowa kluczowe
PL olej przeciekowy   emulsje chłodząco-smarujące   wodno-olejowe emulsje chłodząco-smarujące  
EN external oil   cutting emulsions   oil-in-water cutting emulsions  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 1
Strony 50--54
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Karaś, J.
autor Molenda, J.
autor Urbański, A.
  • Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
[1] Cambiella A.,Benito J.M., Pazos C, Coca J., Hernandez A., Fernandez J.E.: Formulation of Emulsifiable Cutting Fluids and Extreme Pressure Behaviour. Journal of Materials Processing Technology, vol. 184, Issues 1-3, p. 139-145, 2007.
[2] Dąbrowski J. R., Firkowski A., Gierzyńska-Dolna M.: Ciecze obróbkowe do skrawania metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988.
[3] DIN 51 368 Bestimmung des mit Salzsaure abscheidbaren Anteiles von wassergemischten Kuhlschmierstoffen.
[4] Giannopoulos D., Kolaitis D.I., Togkalidou A., Skevis G., Founti M.A.: Quantification of Emissions from the Co-incineration of Cutting Oil Emulsions in Cement Plants – Part II: Trace species. Fuel, vol. 86, Issue 16, p. 2491-250, 12007.
[5] Gilewicz J.: Emulsje. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
[6] Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna, T. 2, Analiza ilościowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
[7] Perez M., Rodriguez-Cano R., Romero L.I., Sales D.: Performance of Anaerobic Thermophilic Fluidized Bed in the Treatment of Cutting oil Wastewater. Bioresource Technology, vol. 98, Issue 18, p. 3456-3463, 2007.
[8] Praca zbiorowa pod redakcją Konieczki P. i Namieśnika J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarowych analitycznych. WNT, Warszawa 2007.
[9] Stear M.A.: Controlling Health Risks from Workplace Exposure to Metalworking Fluids in the United Kingdom Engineering Industry. Appl. Occ. Env. Hyg., 18, 11, p. 877-882, 2003.
[10] Wlaschitz P, Hoflinger W.: A New Measuring Method to Detect the Emission of Metal Working Fluid Mist. Journal of Hazardous Materials, vol. 144, Issue 3, p. 736-741,2007.
[11] Yeillette M., Thorne P.S., Gordon T., Duchaine C: Six Month Tracking of Microbial Growth in a Metalworking Fluid after System Cleaning and Recharging. Am. Occup. Hyg., 48, 6, p. 541-546, 2004.
[12] Zgłoszenie patentowe. Karaś J., Molenda J., Urbański A,, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, nr P 385914. Radom 29.08.2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0080
Identyfikatory