Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0077

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Badanie szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych w odpadach wiertniczych

Autorzy Kluk, D. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Petroleum substances biodegradeability rate test of drilling waste
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono możliwość szacowania szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych za pomocą testu respirometrycznego. Badania prowadzono przy użyciu zestawu OxiTopŽC – umożliwiającego określenie szybkości ubytku substratu w czasie, obliczanej na podstawie średnich szybkości zużycia tlenu i wydzielania dwutlenku węgla, uzyskanych z aproksymacji liniowych równania krzywych zużycia O2 i wydzielania CO2. Rezultaty testu respirometrycznego obrazują stopień aktywności metabolicznej zanieczyszczonego środowiska. Ponadto określono możliwość wspomagania biodegradacji substancji ropopochodnych przy użyciu substancji biogennych. Pomiar aktywności biologicznej zanieczyszczonych gruntów wykonano dla próbek gleb surowych oraz po modyfikacji gleby surowej, poprzez dodatek substancji biogennych – stymulujących proces biodegradacji.
EN The article discusses the possibility of estimating the rate of biodegradation of petroleum substances by respirometric test. The study was conducted using a set of OxiTopŽC allows to determine the rate of loss of substrate at the time, based on average rate of oxygen consumption and exhalation of carbon dioxide obtained from the linear approximation equation curves O2 consumption and exhalation of CO2. Respirometric test results illustrate the degree of metabolic activity of the polluted environment. Furthermore the opportunity to assist biodegradation of petroleum substances using biogenic substances was tested. Measurement of biological activity of contaminated soil were carried out for soil samples of raw and after the modification of the soil through the addition of crude nutrients, stimulating the process of biodegradation.
Słowa kluczowe
PL odpady wiertnicze   biodegradacja   substancje ropopochodne   test respirometryczny  
EN drilling waste   biodegradation   petroleum substances   respirometric test  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 1
Strony 27--33
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Kluk, D.
  • Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Bibliografia
[1] Gomez R.B., Lima F.Y., Ferrer A.S.: The use of respiration indices in the composting process: a review. Waste Manage Res, 24, 37-47, 2006.
[2] Jamroz T.: Charakterystyka metod biologicznej degradacji związków ropopochodnych w glebie. III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiska, Ustroń-Jaszowiec, s. 205-210, 1995.
[3] Kurek E., Stec A., Staniak D.: Biodegradacja ex-situ gleby skażonej produktami ropopochodnymi. Ekoinżynieria, 9, 5-11, 1998.
[4] Malina G.: Biowentylacja strefy aeracji zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Monografia 69. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
[5] Mulligan C.N., Yong R.N.: Natural attenuation of contaminated soils. Environment International, 30, 587-601, 2004.
[6] Platen H., Wirtz A.: Pomiary aktywności biologicznej gleb. Aplikacja analityczna nr 1 WTW/OxiTop®, 1999.
[7] Płaza G., Ulfig K., Worsztynowicz A., Malina G., Krzemińska B., Brigmon L.: Respirometry for assessing the biodegradation of petroleum hydrocarbons. Environmental Technology, 26, 161-169,2005.
[8] Steliga T.: Optymalizacja procesu biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w zastarzałych odpadach z dołów urobkowych. Gospodarka surowcami mineralnymi, 24, 87-112,2008.
[9] Surygała J. (red): Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0077
Identyfikatory