Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0076

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Rozpuszczalność CO2 i rodzimych gazów ziemnych w solance złożowej

Autorzy Warnecki, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Solubility studies of CO2 and natural gases in reservoir brine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera opis i rezultaty badań rozpuszczalności CO2 oraz rodzimych gazów ziemnych w odpowiednich solankach złożowych, a także (dla odniesienia) w wodzie destylowanej, w zadanych warunkach ciśnienia i temperatury. Użyte płyny złożowe (solanka, gaz) pobrano z istniejących, częściowo wyeksploatowanych już złóż, zlokalizowanych w formacji czerwonego spągowca niecki poznańskiej. Opisano pobór prób płynów użytych do badań, przedstawiono główne parametry fizyko-chemiczne użytych solanek oraz składy gazów, a także aparaturę i procedurę badawczą. Komplet uzyskanych i zinterpretowanych rezultatów badań rozpuszczalności zaprezentowano graficznie i tabelarycznie.
EN The paper presents a description and results of research on the solubility of CO2 and natural gas in the corresponding reservoir brine and (for reference) in distilled water under given pressure and temperature conditions. The reservoir fluids (brine, gas) were collected from the existing, partially depleted fields, located in the formation of the Rotliegend in Poznan Trough. The author describes the collection of reservoir samples used in the study, outlines the fluid compositions and other parameters. He provides the apparatus and research procedure. A set of results received during the solubility studies were interpreted and presented in tables and on the charts.
Słowa kluczowe
PL CO2   gaz ziemny   solanka złożowa   płyn złożowy   Ujazd   Porażyn  
EN CO2   natural gas   reservoir brine   reservoir fluid   Ujazd   Porażyn  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 1
Strony 19--26
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Warnecki, M.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Lubaś J. i in.: Doskonalenie technologii powrotnego zatłaczania gazów kwaśnych do zawodnionych stref złóż gazu ziemnego i poziomów roponośnych. Zlec. wewn. INiG 441/KE, Krosno 1999.
[2] McCain W.D. Jr.: The Properties of Petroleum Fluids. 2nd ed. PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma 1990.
[3] Warnecki M.: Badania rozpuszczalności CO2 i gazu węglowodorowego w solance złożowej oraz modelowanie procesu wypierania go dwutlenkiem węgla. Zlec. wew. INiG 26/KB, Krosno 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0076
Identyfikatory