PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

System informacji geograficznej jako niezbędny element powszechnej taksacji nieruchomości

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geographic Information System as a necessary element of a common evaluation of real estates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z podstawowych sposobów określania wartości rynkowej nieruchomości jest wycena realizowana metodą porównawczą. Podejście to zakłada, że wartość rynkowa nieruchomości wyznaczana jest poprzez ich porównanie z innymi podobnymi nieruchomościami, dla których znane są ceny transakcyjne, a także cechy różniące te nieruchomości i mające istotny wpływ na ich wartość. Jedną z zasadniczych trudności jest konieczność posiadania informacji o nieruchomościach podobnych do wycenianej, które były przedmiotem obrotu na danym rynku nieruchomości. Ocena wymaganych i dostępnych danych oraz znajomość funkcjonalności oprogramowania systemów informacji geograficznej (SIG) pozwoliła na przedstawienie propozycji zawartości bazy informacji o nieruchomościach oraz zakresu danych, które będzie można przekazywać bezpośrednio z innych baz SIG lub też wygenerować za pomocą narzędzi analitycznych.
EN
One of the basic ways of the definition of the market value of real estates is its evaluation carried out in a comparative approach. This approach assumes that a market value of real estates is determined by comparison to other similar real estates of known transaction prices as well as prices differentiating these real estates and having a strong influence on their value. One of main difficulties is the necessity of having the information on real estates similar to the one that is to be evaluated. Such real estates should be a subject of pursuing in a given market of real estates. The evaluation of required and available data and the knowledge of the functionality of GIS software enabled us to present the proposal of the content of a database on real estates and the range of data that can be transferred directly from other GIS bases or generated by analytical tools.
Wydawca
Rocznik
Strony
139--145
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Informacji o Terenie
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Informacji o Terenie
Bibliografia
 • [1] Cichociński P.: Wyznaczanie linii osiowej wydłużonych obiektów powierzchniowych poprzez metodę wyszukiwania przeciwległych linii granicznych. Rocznik AGH Geodezja, t. 2, 1996
 • [2] Czaja J., Parzych P.: Kataster nieruchomości jako baza systemu powszechnej taksacji. IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa 14-15 września 1999 r.
 • [3] Czerkies J.: Propozycja organizacji podsystemu informacji na cele obsługi rynku nieruchomości i gospodarki przestrzennej. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa 19-21 maja 1998 r.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454)
 • [5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455)
 • [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164, poz. 1587)
 • [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. 2005 Nr 131, poz. 1092)
 • [8] Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zmian.).
 • [9] Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717).
 • [10] Wytyczne techniczne: Baza Danych Topograficznych (TBD). Wersja 1. Warszawa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.