PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ograniczenie skurczu zapraw cementowych zawierających popioły lotne

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Limitation of shrinkage of cement mortars containing fly ash
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrastająca ilość popiołów pochodzących ze spalania innych paliw niż węgiel powoduje konieczność poszukiwania sposobów ich zagospodarowania. Wykorzystanie popiołów wymaga wiedzy o ich właściwościach. Przedmiotem badań były popioły pochodzące ze spalania węgla kamiennego oraz ze spalania biomasy drzewnej w kotle konwencjonalnym. Dokonano oceny podstawowych właściwości charakteryzujących oba popioły. Analizowano rozwój odkształceń skurczowych próbek zapraw napowietrzonych i bez domieszki napowietrzającej, w których 20% masy cementu zastąpiono popiołem lotnym. Stwierdzono, że obecność domieszki napowietrzającej, jak również pochodzenie i forma popiołu lotnego mają istotny wpływ na odkształcenia skurczowe zapraw. Ponadto, rozwój odkształceń skurczowych w czasie, monitorowany dla zapraw zawierających popiół lotny, przebiega odmiennie niż dla zapraw bez dodatku.
EN
The increasing amount of ashes originating from the combustion of alternative fuels causes a need to find ways for their practical application. The utilization of new ashes demands the knowledge about their properties. The present study focuses on the ashes from the combustion of bituminous coal and wood-biomass. The basic properties of both ashes were estimated. The analysis was carried out concerning the development of shrinkage deformations in mortars with and without an air entraining agent, containing 20% fly ash related to the cement mass. It has been found that the presence of the air entraining agent, as well as the origin and the form of fly ash had an essential effect on shrinkage of mortars. Moreover, the development in time of shrinkage deformations in the case of mortars containing fly ash proceeds in a different manner than for mortars without the addition.
Rocznik
Strony
309--313
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, m.kosior@pb.edu.pl
Bibliografia
 • [1] PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
 • [2] Winnicka G., Zuwała J.: „Współspalanie biomasy w energetyce – ocena wpływu na skład chemiczny popiołu”, Mat. Sem. Tech. Popioły z Energetyki, Warszawa, (2005), 43-60.
 • [3] Rajamma R., Ball R.J., Tarelho L.A.C., Allen G.C., Labrincha J.A., Ferreira V.M.: „Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials”, Journal of Hazardous Materials, 172, (2009), 1049-1060.
 • [4] Vassilev S.V., Baxter D., Andersen L.K., Vassileva Ch.G.: „An overview of the chemical composition of biomass”, Fuel, 89, (2010), 913-933.
 • [5] Johnson A., Catalan L.J.J., Kinrade S.D.: „Characterization and evaluation of fly-ash from co-combustion of lignite and wood pellets for use as cement admixture”, Fuel, 89, (2010), 3042-3050.
 • [6] Wang S., Baxter L.: „Comprehensive study of biomass fly ash in concrete: Strength, microscopy, kinetics and durability”, Fuel Processing Technology, 88, (2007), 1165-1170.
 • [7] Ribbing C.: Environmentally friendly use of non-coal ashes in Sweden”, Waste Management, 27, (2007), 1428-1435.
 • [8] Neville A.M.: Właściwości betonu. Wyd. 4. Polski Cement, Kraków, (2000).
 • [9] Sikora H., Piasta W.: „Czy skurcz betonu napowietrzonego i nienapowietrzonego z dodatkiem żużla jest taki sam?” Mat. Konf. Dni Betonu – tradycja i nowoczesność. Wisła, 11-13 października 2010.
 • [10] Jasiczak J., Szymański P.: „Wczesny skurcz betonu posadzkowego - wybrane wyniki badań”, Mat. Konf. Dni Betonu – tradycja i nowoczesność. Wisła, 11-13 października 2010.
 • [11] Giergiczny Z., Gawlicki M.: „Popiół lotny jako aktywny składnik cementów i dodatek mineralny do betonu”, Mat. Konf. Dni Betonu – tradycja i nowoczesność. Wisła, 11-13 października 2004, s. 277-294.
 • [12] Li Y., Bao J., Guo Y.: „The relationship between autogenous shrinkage and pore structures of cement paste with mineral admixtures”, Construction and Building Materials, 24, (2010), 1855-1860.
 • [13] Akkaya Y., Ouyang Ch., Shah S.P.: „Effect of supplementary cementitious materials on shrinkage and crack development in concrete”, Cement n Concrete Composites, 29, (2007), 117-123.
 • [14] Mokarema D.W., Weyers R.E., Lane D.S.: „Development of a shrinkage performance specifications and prediction model analysis for supplemental cementitious material concrete mixtures”, Cement and Concrete Research, 35, (2005), 918-25.
 • [15] Tangchirapat W., Jaturapitakkul Ch., Chindaprasirt P.: „Use of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious material for producing high-strength concrete”, Construction and Building Materials, 23, (2009), 2642-2646.
 • [16] Piasta W., Sikora H.: „Odkształcenia własne betonów napowietrzonych”, Przegląd Budowlany, 4, 2009, 28-31.
 • [17] Czkwianianc A., Pawlica J., Ulańska D.: Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych. Mat. VI Sympozjum Naukowo-Technicznego „Reologia w technologii betonu”, Gliwice 2004, 77-91.
 • [18] Nassif H., Suksawang N., Mohammed A.: „Weryfikacja modeli pełzania i kurczenia się betonu wysokowartościowego”, Mat. Konf. Dni Betonu – tradycja i nowoczesność. Wisła, października 2006.
 • [19] Mazloom M.: „Estimating long-term creep and shrinkage of high-strength concrete”, Cement C Concrete Composites, 30, 2008, 316-326.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0033-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.