PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wstępne badania selektywnego mielenia szkła nawozowego w prototypowym, przemysłowym młynie odśrodkowym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Preliminary investigation of the manurial glass selective milling in a prototype centrifugal mill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Szkło nawozowe wymaga rozdrobnienia do uziarnienia charakteryzującego się klasą ziarnową 0-0,8 mm, przy udziale klasy ziarnowej 0-0,3 mm poniżej 15 %. Badania laboratoryjne wykazały, że do tego rodzaju selektywnego mielenia najbardziej przydatny jest młyn odśrodkowy typu entoleter. Stąd na podstawie wyników tych badań opracowano prototyp przemysłowego młyna odśrodkowego MW-300 o szerokich możliwościach technologicznych. Młyn ten wyposażony jest w wirnik o wymiennych łopatkach oraz w wykładzinę, którą tworzą łopatki o położeniu regulowanym w dwóch płaszczyznach. Młyn użytkowany jest w pilotowej linii technologicznej, w której znajdują się urządzenia pomocnicze: podajnik celkowy, zbiornik nadawy, zasilacz wibracyjny, przesiewacz wibracyjny, układ recyrkulacji i oczyszczania powietrza technologicznego oraz układy elektryczne zasilania i sterowania. W pracy podano opis konstrukcji i podstawowe parametry techniczne półtechnicznego młyna wirnikowego i całej linii technologicznej, metodę i program badań. Metoda badań zawierała warunki i sposób przeprowadzenia badań, w których w końcowej fazie wytwarzano pełnowartościowy produkt, czyli zmielone szkło nawozowe. Program badań obejmował wyznaczenie wpływu prędkości obrotowej wirnika, rodzaju nadawy, wydajności młyna, natężenia przepływu powietrza i kątów położenia łopatek na uziarnienie mielonego szkła, i uzysk granulometryczny – udział klasy ziarnowej 0-0,8 mm oraz udział podziarna – klasy 0-0,3 mm. Charakter pilotowy linii określał jej wydajność całkowitą, która mieściła się w zakresie 180-260 kg/godz oraz wydajność technologiczną 95-130 kg/godz. Kryteriami jakości procesu mielenia były maksimum udziału klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm oraz minimum udziału klasy ziarnowej 0-0,3 mm przy jak największej wydajności młyna. W badaniach, przy jednokrotnym podaniu materiału do młyna, otrzymano produkt mielenia zawierający 45-55 % pożądanej klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm i 9-12 % podziarna klasy ziarnowej 0-0,3 mm. Oddzielone w przesiewaczu wibracyjnym nadziarno, klasa ziarnowa powyżej 0,8 mm, było kierowane do mielenia powtórnie. Modernizacja prototypowego przesiewacza wibracyjnego zapewniła zredukowanie udziału klasy 0-0,3 mm w produkcie finalnym poniżej 5 %, a tym samym otrzymywanie pełnowartościowego produktu szkła nawozowego, niezależnie od pozostałych parametrów młyna i układu mielenia.
EN
Manurial glass requires a size reduction to graining which belongs to the grain class of 0-0.8 mm, when a content of 0-0.3 mm grain class is below 15 %. A laboratory investigation has shown that the centrifugal mill of entoleter type is the most useful tool for this kind of selective milling. There is an MW-300 prototype of industrial centrifugal mill developed basing on that result. This mill presents wide technological possibilities. It is equipped with a rotor with replaceable blades and a lining composed of blades adjustable in two planes. An experimental technological line used the mill; it contained auxiliary devices such as cell feeder, feed reservoir, vibrating feeder and vibrating screen, arrangement of recirculation and cleaning of the technological air as well as electric arrangements of admission and steering. The paper shows a description of the construction and basic technical parameters of this semi-technical centrifugal mill and the full technological line together with a method and a scheme of investigation. The method contained conditions and execution of the investigation, which led to ground manurial glass in the final production stage. The investigation programme encompassed determination of the effect of rotor rotational speed, kind of feed, mill efficiency, intensity of air flow and orientation angle of blades on grain size distribution of glass being comminuted and resultant output, i.e., a content of 0-0.8 mm grain class and undersize in the 0-0.3 mm class. The pilot character of the line determined its total and technological efficiencies that belonged to the ranges 180-260 kg/h and 95-130 kg/h, respectively. The maximum content of 0,3-0,8 mm grain class, minimum content of 0-0,3 mm grain class, and near the largest efficiency of mill were selected as the milling process quality criteria. The milling product containing 45-55 % of desirable grains in the 0.3-0.8 mm class and 9-12 % undersize in the 0-0.3 mm class was obtained after single application of the material to the mill. Oversize grains above 0.8 mm, separated by a vibratory sifter, turned back to milling. The modernization of prototype vibrating screen assured the reduction in content of the 0-0,3 mm class in the final product to below 5 %, and, thus, receiving the balanced product of manurial glass independently of remaining parameters of the mill and the milling system.
Rocznik
Strony
596--600
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jsidor@uci.agh.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Sidor J.: „Badania procesu selektywnego rozdrabniania szkła nawozowego”, Materiały Ceramiczne, 60, 4, (2008), 213-216.
  • [2] Drzymała Z., Sidor J., Szymańska-Czaja M., May A.: „Badania, opracowanie technologii i prototypowego węzła technologicznego do selektywnego rozdrabniania spieków luminoforu“, Kraków, 1989, IMHiA AGH, (praca niepublikowana).
  • [3] Sidor J.: „Wstępne badania procesu selektywnego mielenia topników do rafinacji stopów aluminium”, Praca wykonana dla Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, 1996 (praca niepublikowana).
  • [4] Tschobradijski I.: „Beanspruchuns mechanismus der Prallzerkleinerungs beim Schiefen Sto – und Entwicklung des Aufprallwinkels auf die Einzelkorn-Prallzerkleinerung von rheinischer Braunkohle“, Aufbereitungs Technik, 10, 6, (1969) 277-283.
  • [5] Brykczyński M., Jurga R., Majewski T.: „Młyny rozdrabniające typu entoleter”, Przegląd Mechaniczny, 37, 3, (1979), 10-16.
  • [6] Schönert K.: “Advances in Comminution Fundamentals and Impacts on Technology”, Aufbereitungs-Technik, 32, 9, (1991), 487-494.
  • [7] Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki surowców mineralnych, WNT Warszawa, (1975).
  • [8] Höffl K.: Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, (1985).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0025-0149
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.