PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza obudowy wykopu dla budynku z kondygnacją podziemną

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of excavation shoring for building with underground storey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO 5 (moduł: Ściana Analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi warunkami gruntowymi, gęstszą zabudową śródmiejską oraz trudniejszym ukształtowaniem terenu.
EN
The paper addresses excavation shoring analysis for a building with one underground storey, located in high-density urban development. The paper focuses on available computational methods, vital design assumptions and reduction of the impact of structural works on adjacent buildings sensitive to ground motion. Computations have been conducted and compared in two software variants: GEO 5 (Excavation Design module) and Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The results are summarized and conclusions are drawn with regard to the current construction industry status. The latter is characterized by increasingly difficult ground conditions, high-density urban development and demanding terrain topography.
Czasopismo
Rocznik
Strony
18--34
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., il., tab.
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] Szruba M., Głębokie wykopy w zabudowie miejskiej. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5–6/2020, str. 24-29
 • [2] Zielepuza D., Analiza ekonomiczna zabezpieczenia głębokiego wykopu, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 8/2017, str. 149–154
 • [3] Szymański A., Mechanika gruntów, Wydawnictwo SGGW, 2007
 • [4] Gwóźdź-Lasoń M., Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia, Politechnika Karkowska, 2007
 • [5] Oleszek R., Łysiak P., Bukowski M., Analiza przyczółka mostowego z uwzględnieniem współzależności parcia gruntu od przemieszczeń, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 16/2013, str.171–188
 • [6] Glazer Z., Nowe kierunki wyznaczania parcia i odporu gruntu, Przegląd Geologiczny 11/1963, str. 384–388
 • [7] Biernatowski K., Dębicki E., Dzierżawki K., Wolski W., Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1987
 • [8] Dembicki E., Rymsza B., Zmienność parcia spoczynkowego gruntu przy wykonywaniu wykopów, Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2018, str. 206–212
 • [9] Siemińska-Lewandowska A., Budowa obiektu a obudowa wykopu - niełatwe zależności. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3–4/2010, str. 64–71
 • [10] Obolewicz J., Miedziałkowski D., Wykopy i ich zabezpieczenia podczas prowadzenia robót budowlanych, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 3–4/2017, str. 46–52
 • [11] Pasik T., Koda E., Analiza sił wewnętrznych i przemieszczeń rozpieranej ściany szczelinowej, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 4/2013, str. 121–133
 • [12] Kopras M., Bezpieczeństwo robót wykonywanych w wykopach ziemnych, Przegląd Budowlany 6/2019, str. 15–19
 • [13] Kopras M., Błędy w doborze obudowy wykopów przyczyną awarii. Przegląd Budowlany 5/2017, str. 24–27
 • [14] Topolnicki M., Buca R., Dymek D., Bezpieczeństwo dużych i głębokich wykopów budowlanych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2015, str. 42–47
 • [15] Mitew-Czajewska M., Analiza numeryczna przemieszczeń ściany szczelinowej stanowiącej obudowę głębokiego wykopu, Inżynieria i Budownictwo 7-8/2007, str. 393–396
 • [16] PN-EN 1997-1 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. Warsaw, Poland: PKN (Polish Committee for Standardization), 2008
 • [17] PN-B-03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa: PKN (Polish Committee for Standardization), 1983
 • [18] Wiłun Z., Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1976
 • [19] Dembicki E., Parcie i odpór gruntu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1979
 • [20] Kłosiński B., Siemińska-Lewandowska A., Szymczuk D., Wytyczne projektowania ścian szczelinowych – wersja ankietowa rozszerzona IBDiM, 1991
 • [21] Brząkała W., Herbut A., Zastosowanie modelu Winklera przy obliczaniu hybrydowej konstrukcji oporowej. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM - Architectura Budownictwo, 2/2018, str. 37-51, https://doi.org/10.22630/aspa.2018.17.2.13.
 • [22] Szcześniak W., Ataman M., Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciążeniem impulsowym, Transp Overv – Przegląd Komunikacyjny 9/2017, str. 26-29, https://doi.org/10.35117/a_eng_17_09_06.
 • [23] Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016
 • [24] Zienkiewicz O., Taylor R., Zhu J. Z., The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals 7th Edition. Butterworth-Heinemann, 2013
 • [25] Gryczmański M., Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntów, Wydawnictwo KILiW PAN, IPPT PAN, 1995
 • [26] Kotlicki W., Łukasik S., Godlewski T., Bogusz W., Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów, Instrukcja ITB nr 376, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2020
 • [27] Gwizdała K., Stęczniewski M., Application of load-transfer functions method for the analysis of the work of CFA piles. Sci. Conf. Nat. Tech. Probl. Environ. Eng. 4th Int. Work. Soil Parameters From Situ Lab. Tests, 2010, str. 457–465
 • [28] Szruba M., Fundamenty palowe cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 9-10/2014, str. 78–83
 • [29] Marcinków E., Jurasz W., Praktyczne aspekty wykonywania pali wierconych CFA. Inżynieria i Budownictwo 11/2010, str. 611–613
 • [30] Kurałowicz Z., Pomiary geodezyjne i monitoring budynków wielokondygnacyjnych – punktowców, Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2019, str. 212–221
 • [31] Runkiewicz L., Diagnostyka oraz monitoring budynków znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych obiektów plombowych w miastach, Przegląd Budowlany 1/2008, str. 32-39
 • [32] Błaszczyński T., Oleksiejuk H., Firlej E., Błaszczyński M., Wielostopniowy monitoring i zabezpieczenie budynków pod ochroną konserwatorską, XXV Konferencja Naukowa Awarie Budowlane, 2011, str. 395–402
 • [33] Zaczek-Peplinska J., Popielski P., Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych na obiekty sąsiednie, Czasopismo Techniczne. Środowisko 3/2011, str. 215-226
 • [34] Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000
 • [35] Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2015
 • [36] Krasiński A., Pomoce dydaktyczne. Obliczanie i projektowanie ścianek szczelnych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2007
 • [37] Ambroziak A., Moroz W., O projektowaniu ściany szczelinowej, Przegląd Budowlany 10/2018, str. 22–27
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-af4da83d-0590-4701-9e87-1bb220630608
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.