PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Safety and security. Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Safety and security. Civil liability of airport operator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zarządzający portem lotniczym zobowiązany jest do podejmowania licznych działań mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej czy powstania szkody na osobie lub w mieniu podmiotów operujących na lotnisku, a także pasażerów. Komfortowa i sprawna obsługa musi współgrać z wartością nadrzędną jaką jest bezpieczeństwo. Przedmiotem referatu będzie analiza obowiązków zarządzającego portem lotniczym w obszarze bezpieczeństwa (safety i security) w kontekście jego odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego. Możliwe źródła oraz zasady odpowiedzialności zarządzającego zostaną przedstawione na przykładzie procesu obsługi pasażera w porcie lotniczym.
EN
The airport operator is required to undertake numerous actions to avoid a crisis situations or personal injury and property damage of airport users as well as passengers. Comfortable and efficient service must be in harmony with the superior value - safety and security. The paper subject is an analysis of the responsibilities of the airport operator in the area of safety and security in the context of its civil liability in tort. Possible sources and principles of airport operator liability will be illustrated by the example of the passengers services process at the airport.
Rocznik
Strony
12--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 47 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Airport Development Manual, 9th edition, 2004;
 • [2] Airport Economics Manual, Doc. 9562, second edition, 2006, s. 17 (2-1), p.2.1
 • [3] Airport Services Manual, Doc 9137, Part 3, Bird Control and Reduction
 • [4] Czernicki F., Skoczny T. (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, Warszawa 2010, s.67
 • [5] Dubis, W. (2016). W: Gniewek, E. i Machnikowski, P. (red.). Komentarz KC. Warszawa: C.H. Beck. Komentarz do art. 415 kc., Nb 18
 • [6] Encyklopedia terroryzmu, tytuł orginału: International Encyklopedia of Terrorism, Warszawa 2004
 • [7] Galicki Z., Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981
 • [8] Jaworek K., Konert A., Szarama P., Sznajder J.: Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami. "Ius Novum" 2014, nr 1, s.143-162
 • [9] Jurkowska A., Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, w: Czernicki F., Skoczny T. (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w polsca a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, warszawa 2010, s.56-71
 • [10] Kaczyńska S., Konert A., Jaworek K., Responsabilità per i passeggeri a mobilità ridotta nel trasporto aereo, praca zbiorowa w: El derecho aéreo entre lo público y lo privado : Aeropuertos, acceso al mercado, drones y responsabilidad, monografia, Universidad Internacional de Andalucia, 2017
 • [11] Kaczyńska S. Przez port lotniczy do celu, czyli kto właściwie uczestniczy w procesie realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego. Zadania i odpowiedzialność. 19 internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6), s. 19-36
 • [12] Kaczyńska S., (2016) Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa prywatnego i publicznego. zagadniena wybrane; Warszawa: C.H. Beck
 • [13] Kaczyńska S., Konert A., Łuczak K., Responsabilità per i passeggeri a mobilità ridotta nel trasporto aereo, "Revista Latino Americana de Derecho Aeronàutico", 2016, Num. 33, s.12
 • [14] Kaczyńska S., Terrozryzm lotniczy w międzynarodowym i unijnym systemie prawnym, Przegląd Komunikacyjny 2009, Nr 11-12, s. 19-27
 • [15] Kaczyńska S., Zarządzanie bezpieczeństwem przez zarządzającego portem lotniczym, w: K. Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Katowice 2016, s. 152-153
 • [16] Kaczyńska-Adamczyk, S. (2011). Airportoperator and aircraft operator in case of bird strike. Relations, obligations and liability. Transport Problems, volume 6, issue 3, s. 51-59
 • [17] Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, s. 169
 • [18] Konert A., Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa, 2014
 • [19] Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska, Dz.U. z 1959, Nr 35, poz. 212 z późn. zm.
 • [20] Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Montrealu w dniu 28.05.1999 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 37, poz.235)
 • [21] Łętowska, E. (red.) (2006). System Prawa Prywatnego, t. 5, Warszawa: C.H. Beck
 • [22] Łuczak, K. (red.) (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • [23] Olejniczak A. (red.) (2009). System Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa 2009 oraz przywołana tam literatura i orzecznictwo
 • [24] Polkowska M., Szymajda I., Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2004, str. 53
 • [25] Rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/200862, Dz.Urz. UE L 44 z 14.2.2014, s.1
 • [26] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu i uchylenia Rozporządzenia (ECC) nr 295/91 (Dz.U. UE L z 2004, nr 46, s. 1)
 • [27] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podrózujących drogą lotniczą
 • [28] Siadkowski A., Tomasik A. (red.), Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, Poznań 2012
 • [29] The Ownership of Europe’s Airports, 2016, ACI, dostępne na www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4538.html, 22.10.2017 r.
 • [30] Ustawa z 30.6.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 170 poz. 1015)
 • [31] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, Dz.U. z 2017 r. poz. 959 i 1089
 • [32] Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 275
 • [33] Wyrok SN z 6.10.2010 r., II CSK 210/10, OSNC 2011, Nr 5, poz. 59
 • [34] www.biznes.onet.pl/wiadmosci/kraj/zima-od-pazdziernika-do-kwietnia-rekordowe-koszty-lotniska/1148m; 22.10.2017 r.
 • [35] www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1739101,Poczta-Polska-wygrala-przetarg-na-ochrone-lotniska-Kontrakt-opiewa-na-30-mln-zl; 22.10.2017 r.
 • [36] www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/warunki-i-postanowienia, 7.9.2016 r.
 • [37] Wyrok SN z 18.01.1971, I CR 330/70; Pozyskane z systemu Legalis
 • [38] Wyrok w sprawie Martinez Hernandez v. Air France 545 F.2d 279 (1 st Cir. 1976), www.openjurist.org/545/f2d/martinez-hernandez-v-air-france, dostęp 26.02.2017 r.
 • [39] Wyrok w sprawie Ricotta v. Iberia Lineas Aereas De Espana, 482 F. Supp. 497 (E.D.N.Y. 1979), pozyskano z www.law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/482/497/2095565/, 26.02.2017 r.
 • [40] Wytyczne nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie ułatwień, www.ulc.gov.pl, 19.4.2017 r.
 • [41] Zajas S., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach, Zeszyty Naukowe AON 2007, Nr 2, s. 38-56
 • [42] Załącznik 14, Lotniska, Tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk, Dz.Urz. ULC z 21.2.2011 r. Nr 2
 • [43] Załącznik 17, Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, Dz.Urz. ULC z 25.11.2011 r. Nr 18, poz.109
 • [44] Załącznik 19, Zarządzanie bezpieczeństwem, Dz.Urz. ULC z 16.4.2014 r. poz. 28
 • [45] Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa, 2011
 • [46] Żylicz M. (red.), Prawo lotnicze. Komentarz, komentarz do art. 80
 • [47] Żylicz M., Terroryzm Lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, PiP, 2005, Nr 9, passim
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-af4985f2-e2b2-41d2-871d-f67efb8daf8a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.