Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af32335a-923b-4156-b2df-b68372ebfa90

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Analiza możliwości wykorzystania wyników systemu monitoringu jakości gazu do weryfikacji obszarów rozliczeniowych ciepła spalania

Autorzy Schuster, T. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Analysis of the possibility of using the results of gas quality monitoring system to verify the correctness of the determination of settlement distribution areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wyniki prowadzonego monitoringu jakości gazu w sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego oraz wskazano na możliwość ich wykorzystania do weryfikacji poprawności wyznaczania rozliczeniowych obszarów dystrybucyjnych.
EN The article discusses the results of the monitoring of gas quality in the natural gas distribution network, and indicates the possibility of using the results to verify the correctness of the determination of settlement distribution areas.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   jakość gazu  
EN natural gas   gas quality  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 551--557
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Schuster, T.
  • Zakład Ochrony Środowiska. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, tadeusz.schuster@inig.pl
Bibliografia
[1] Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej (dostęp: 30.11.2015).
[2] Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. http://www.psgaz.pl/web/guest/iriesd (dostęp: 30.11.2015).
[3] Schuster T., Bogucki A.: Analiza wyników badan ciepła spalania gazu ziemnego w systemie dystrybucyjnym w kontekście wydzielania obszarów rozliczeniowych. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu - PIB 2014, nr 194, s. 39-50.
[4] Schuster T., Bogucki A.: Monitoring parametrów cieplnych gazu ziemnego w systemach dystrybucyjnych w kontekście rozliczeń energetycznych. Nafta-Gaz 2012, nr 9, s. 623-630.
[5] Schuster T., Bogucki A.: Trzy lata monitoringu parametrów cieplnych gazu ziemnego w krajowym systemie dystrybucyjnym. Nafta-Gaz 2011, nr 12, s. 909-919.
Akty prawne i normatywne
[6] PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891 z późn. zm.).
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 820).
Uwagi
Artykuł powstał na podstawie referatu zaprezentowanego na Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 „Techniki i technologie dla gazownictwa — pomiary, badania, eksploatacja", zorganizowanej przez INiG — PIB w dniach 13—15 stycznia 2016 r. w Muszynie.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af32335a-923b-4156-b2df-b68372ebfa90
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.09