Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ae27ef87-8204-4469-8aba-ad437730787d

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Negocjacje jako element komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktowych w przedsiębiorstwie

Autorzy Wyganowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Negotiation process as an element of internal communication in conflictual situations in an enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konflikty są zjawiskiem powszechnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania jednostek jak i zbiorowości w każdym przedsiębiorstwie, a negocjacje to kluczowy element komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie w momencie wystąpienia takiej sytuacji, która jest czynnikiem potencjalnie kryzysowym dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest to złożony i skomplikowany proces komunikacji międzyludzkiej, w którym strony o częściowo rozbieżnych interesach dążą do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia. W artykule autorka prezentuje podstawowe elementy procesu negocjacji, aby był to proces skuteczny i sprawny, wspierający komunikację wewnętrzną w sytuacjach szczególnych. Opisuje podstawowe taktyki i strategie negocjacji, a stosując analizę przypadków prezentuje przykładowe rozwiązania sytuacji konfliktowych na linii pracodawca -pracownicy i ich konsekwencje, przy zastosowaniu różnych strategii negocjacyjnych i ofensywy informacyjnej.
EN In the article the author presents basic elements of negotiation process as one of the elements in a successful and efficient internal communication in an enterprise. It describes basic tactics and strategies of negotiation and possible solutions that resolve conflictual situations between employer and employees. It also shows usage of these negotiation strategies and informational offensive.
Słowa kluczowe
PL komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie   konflikt   negocjacje  
EN internal communication in an enterprises   conflict   negotiation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 311--324
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Wyganowska, M.
Bibliografia
1. Banasik, T., Nowak, P., Świeboda-Toborek, L. (2002). Negocjacje fazy, strategie, taktyki. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
2. Fowler, A. (2001). Jak skutecznie negocjować. Warszawa: Petit.
3. Korski, J., Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2011). Zarządzanie zmianami i konfliktami w przedsiębiorstwach górniczych. Katowice: Śląsk.
4. Kulawik, A. (2011). Strategie i techniki negocjacyjne na arenie międzynarodowej. Wydawnictwo internetowe e-bookowo.
5. Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
6. Mastenbroek, W. (1997). Negocjowanie. Warszawa: PWN.
7. Nierenberg, G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Kraków: Studio EMKA.
8. Salejko-Szyszczak, I. (2012). Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza. Kwartalnik Ekonomia i Prawo, t. XI, nr 4, s.135-150.
9. Sikora, Cz. (2006). Dopuszczalność konfliktów w organizacji. Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, t. 40.
10. Szwed, Cz. (2000). Podstawy komunikacji w negocjacjach i relacjach interpersonalnych. Gliwice: Wydawnictwo Jacek Skalmierski.
11. Wyganowska, M. (2012). Diagnoza i projektowanie systemu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ae27ef87-8204-4469-8aba-ad437730787d
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.27