PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model systemu informacyjnego w procesie weryfikacji lojalności klientów przedsiębiorstwa produkcyjnego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Model information system in the process of verification of the production company customer loyalty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi oraz systemów zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach. Wiedza przedstawiona daje ogólne pojęcie o badanym temacie oraz jest kluczowa dla zrozumienia części badań dokonanych w artykule. Zostanie przedstawione usprawnianie system przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie. Wykonany zostanie wstępny projekt systemu zarządzania wiedzą, którego celem będzie ukazanie wartościowych kierunków działań oraz ocena możliwych do wdrożenia narzędzi i praktyk. W konsekwencji zostanie zaproponowane usprawnienie obszaru przedsiębiorstwa, poprzez optymalizację dotyczącą zarządzania wiedzą w procesie weryfikacji lojalności klientów.
EN
The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, information and knowledge management in the preterprises. Knowledge gives you the general idea of the test subject and is crucial to understanding the part of the research made in the article. It will be presented to improve the system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company. It made the preliminary draft knowledge management system, which will show the valuable activities and the evaluation of possible implementation of tools and practices. Consequently, it is proposed to improve the area of the company, by optimizing on knowledge management in the process of verification of customer loyalty.
Rocznik
Strony
1679--1685
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Logistyki
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Logistyki
Bibliografia
 • 1. Burnet-Wyrwa W., Organizacyjne uczenie się na przykładzie europejskich niskokosztowych linii lotniczych, „Marketing i rynek”, 2015, nr 5.
 • 2. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 3. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • 4. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 • 5. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • 6. Krawczyk M., Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, KNWS, 2010.
 • 7. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 8. Lej K., Szuwarzyński A., Zarządzanie wiedzą - wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
 • 9. Mach-Król M., Warunki wdrożenia systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", 2015, nr 212.
 • 10. Materska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/03.pdf (27.10.2015).
 • 11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • 12. Morawski M., Prudzenica M. (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 13. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 14. Nadolna M., Skowronek-Mielczarek A., Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2014.
 • 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • 16. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • 17. Poskrobko B., Wybrane kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • 18. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002.
 • 19. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 • 20. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 21. Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, nr 118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ac366b27-e1b3-4bce-8ade-a19790941643
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.