Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ab0c255f-6669-4f32-9ec2-848c84db51a5

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Wpływ modyfikacji chemicznej na poziom bezpieczeństwa technicznego elementów wykonanych z polietylenu małej gęstości

Autorzy Świątek-Prokop, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of chemical modification on the level of technical security of ellements made of low density polyethylene
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem badań był polietylen małej gęstości poddany modyfikacji chemicznej za pomocą estrów kwasu maleinowego - maleinianu allilowego, maleinianu butylowego, maleinianu dodecylowego oraz tetrahydroftalanu allilowego. Do części próbek została wprowadzona ponadto substancja sieciująca - nadtlenek dikumylu oraz dyspersoid mineralny - ZnO. Zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości mechaniczne. Najbardziej skutecznym modyfikatorem okazał się maleinian dodecylowy, który w obecności nadtlenku dikumylu oraz tlenku cynku zwiększył znacząco wytrzymałość materiału.
EN The object of investigation was a low density polyethylene subjected to chemical modification with maleic esters-allyl maleate, butyl maleate, dodecyl maleate, and allyl tetrahydroftalate. Crosslinking substance - dicumylperoxide and mineral dispersoid - ZnO was added to the some samples The effect of modifiers on mechanical properties was investigated. The most effective modifier was dodecyl maleate which , in the presence of dicumyl peroxide and zinc oxide, increased the tensile strength of the material.
Słowa kluczowe
PL polietylen   modyfikacja chemiczna   bezpieczeństwo techniczne  
EN polyethylene   chemical modification   technical security  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 191--198
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Świątek-Prokop, J.
Bibliografia
[1] Bijan Adl-Zarrabi, Sung-Woo Cho, Mikael Skrifvars, Mechanical and thermo-physical properties of high-density polyethylene modified with talc, Journal of Applied Polymer Science, vol. 129, issue 4, pp. 2128-2138, 2013.
[2] Finlay J., Hill M.J., Barham P.J., Byrne K., Woogara A., Mechanical properties and characterization of slowly cooled isotactic polypropylene/high-density polyethylene blends, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, vol. 41, issue 12, pp. 1384-1392, 2003.
[3] Jiaqi Gu, Haiyan Xu, Chifei Wu, The effect of PP and peroxide on the properties and morphology of HDPE and HDPE/PP blends, Advances in Polymer Technology, vol. 32, issue 1, 2013.
[4] Kejian Wang, Chixing Zhou, Hongbin Zhang, Delu Zhao, Modification of polypropylene by melt vibration blending with ultra high molecular weight polyethylene, Advances in Polymer Technology, vol. 21, issue 3, pp. 164-176, 2002.
[5] Jeziorska R, Świerz-Motysia B., Zielecka M., Szadkowska A., Studziński M., Structure and mechanical properties of low-density polyethylene/spherical silica nanocomposites prepared by melt mixing: The joint action of silica’s size, functionality, and compatibilizer, Journal of Applied Polymer Science, vol. 125, issue 6, pp. 4326-4337, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ab0c255f-6669-4f32-9ec2-848c84db51a5
Identyfikatory