PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Potencjał konkurencyjności podmiotów sektora transportu lotniczego jako determinanta rozwoju dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The potential competitiveness of the air transport industry as a determinant of development and the availability of temporary roads to airports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport lotniczy odgrywa bardzo istotna rolę w gospodarce każdego kraju. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony sam podlega przemianom rynkowym. Taka zależność wywiera wpływ na podmioty funkcjonujące na rynku usług transportu lotniczego. Przewoźnicy, porty lotnicze dążą do maksymalizacji swoich danych operacyjnych i finansowych. W Polsce w większości portów lotniczych udziałowcami/akcjonariuszami są władze publiczne, które wspierają rozwój portów lotniczych. Oprócz bezpośredniego zaangażowania na funkcjonowanie operatorów zarządzających infrastrukturą lotniczą, wskazuje się także formy pośrednie, m.in. budowę układu komunikacyjnego do portów lotniczych, budowę infrastruktury kolejowej i drogowej. Dynamiczny rozwój wskazanej infrastruktury doprowadził do zwiększenia obszaru oddziaływania portu lotniczego, tzw. catchement area. Głównym celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że sprawny system dowozowo-odwozowy do portów lotniczych jest ważnym elementem budowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw transportu lotniczego
EN
Air transport is an important element in the development of every country. Aviation impact on economic development, and the economy has an impact on air transport. This relationship has an impact on entities operating on the market for air transport services. Air carriers, airports want to achieve maximize their operational and financial data. In Poland, most airports shareholders are the public authorities, which support the development of airports. Public institutions involved directly and indirectly. Indirect, because the building communication system to airports, modernizing rail and road infrastructure. The dynamic development of this infrastructure has resulted to an increase in catchement area. Air transport companies realize specific development strategies, they are forced to take measures to increase competitiveness. Most often this is done by intangible factors.
Rocznik
Strony
31--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • [1] Bartnicka M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 2000.
 • [2] Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, t. I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
 • [3] Economic Impact of European Airports. A Critical Catalyst to Economic Growth. ACI Europe, styczeń 2015.
 • [4] Godziszewski B., Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. M.J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toru ń 1999.
 • [5] Marciszewska E., Hoszman A., System transportu małymi samolotami w Polsce - założenia modelowe i koncepcja funkcjonowania, [w:] Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządzanie, pod red. P. Niedzielskiego i R. Tomanka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 602, Problemy Transportu i Logistyki nr 12, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • [6] Marciszewska E., Kaliński D., Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój lotnictwa w regionach, pod red. A. Barskiego, W. Fabirkiewicza, Cz. Jarosza. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009.
 • [7] Mruk H., Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
 • [8] Raport o polskich metropoliach, PWC, Warszawa 2015.
 • [9] Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002.
 • [10] Tłoczyński D., Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 • [11] www.ulc.gov.pl
 • [12] www.wbdata.pl
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-aaaab5f8-9575-494a-b1e2-69aaad2996a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.