Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa68be76-81fb-408d-b43b-ba1d8963339b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wielokryterialna ocena krajobrazu kulturowego

Autorzy Gawrońska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multicriterial evaluation of cultural landscape
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ze względu na planowanie i gospodarowanie przestrzenne, plany inwestycje czy ocena stopnia przekształcenia środowiska niezwykle ważnym aspektem jest waloryzacja środowiska krajobrazowego i ocena krajobrazu kulturowego. W pracy przedstawiono kryteria oceny krajobrazu oraz zaproponowano wielokryterialny model oceny uwzględniający wielu decydentów oraz ich niezdecydowanie co do oceny, wynikające z faktu subiektywizmu odczuć osób oceniających. Na podstawie zaprezentowanego modelu można określić poziom zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym, jak też dokonać analizy porównawczej wybranych krajobrazów na podstawie przyjętych kryteriów.
EN Due to spatial planning and management, investment plans or the assessment of the degree of transformation of the environment, an important aspect is the valorisation of the landscape environment and the assessment of the cultural landscape. The work presents the criteria for landscape evaluation and a multi-criteria evaluation model was proposed that takes into account many decision-makers and their indecision as to the assessment, resulting from the subjective nature of the feelings of the assessors. On the basis of the presented model, one can determine the level of changes taking place in the cultural landscape, as well as make a comparative analysis of selected landscapes based on the adopted criteria.
Słowa kluczowe
PL krajobraz kulturowy   kryteria oceny krajobrazu kulturowego   model wielokryterialny   zmienne rozmyte   liczby typu L-R  
EN cultural landscape   criteria for cultural landscape assessment   multi-criteria model   fuzzy variables   L-R numbers  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 67--72
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Gawrońska, D.
Bibliografia
1. Bajerowski, T., Biłozor, A., Senetra, A., Szczepańska, A. (2007). Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Olsztyn: Educaterra.
2. Dubois, D., Prade, H. (1980). Fuzzy set and systems – theory and applications. New York: Academic Press.
3. Kacprzyk, J. (2001). Wieloetapowe sterowanie rozmyte. Warszawa: WNT.
4. Kacprzyk, J. (1986). Zbiory rozmyte w analizie systemowej. Warszawa: PWN.
5. Kistowski, M. (2003). Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Gdańsk-Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
6. Łachwa, A. (2001). Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Warszawa: AOW Exit.
7. Myga-Piątek, U. (2007). Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. W M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Warszawa: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
8. Piegat, A. (1999). Modelowanie i sterowanie rozmyte. Warszawa: AOW Exit.
9. Walasek, T, Kucharczyk, Z. (2015). Planowanie jakości e-kursu – wykres przyczynowo -skutkowy. Edukacja-Technika-Informatyka, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
10. http://vlp.com.ua/files/02_72.pdf (Anonim, 3.09.2017).
11. http://szsk.sggw.pl/?Metodologia (Anonim, 12.08.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aa68be76-81fb-408d-b43b-ba1d8963339b
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.6