Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa3e4f12-ed09-48cc-af7e-17f271194543

Czasopismo

Architektura Krajobrazu

Tytuł artykułu

Prywatność w przestrzeni publicznej

Autorzy Lis, A.  Anwajler, K. 
Treść / Zawartość http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Privacy in Public Places
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przestrzeń publiczna w mieście jest miejscem kontaktów społecznych. Czy w takiej przestrzeni może i powinna istnieć prywatność? Autorki szukają, w naukowej refleksji, form prywatności w przestrzeniach publicznych i dokonują oceny tych form. W rezultacie studiów literatury i badań terenowych określają przestrzenne predyktory prywatności w różnych sytuacjach. Przedstawiają analizy wybranych cech przestrzeni sprzyjających poczuciu prywatności, określając negatywny i pozytywny wymiar ich oddziaływania.
EN Public places in cities are spatial areas in which social interaction occurs. In these places, can or should there be privacy? A scientific approach has been applied to identify and evaluate different kinds of privacy in public places. After a review of the literature and conducted field work, spatial factors have been defined that describe and predict the existence of privacy in public places in various situations. The authors present selected features of public places that are conducive to a sense of privacy and describe the positive and negative aspects that can have an impact.
Słowa kluczowe
PL prywatność   przestrzeń publiczna   miasto   psychologia środowiskowa  
EN privacy   public space   city   environmental psychology  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Architektura Krajobrazu
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 4--19
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., zdj.
Twórcy
autor Lis, A.
  • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Anwajler, K.
  • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
1. Appleton J., 1975. The experience of Landscape. London, Wiley.
2. Altman I., 1975. The environment and social behavior. Monterey, Brooks/Cole.
3. Czarnecki B., Siemiński W., 2004. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Diffin Warszawa.
4. Czyński M., 2008. Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa. Przestrzeń i FORMA 10, 155–161.
5. Dymanicka M., 2008. Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(33), 33–52.
6. Gyurkovich J., 2007. Miejskość miasta. Czasopismo Techniczne, z. 2-A, 105–118.
7. Jacobs J., 1961. The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York:
8. Kaya N., Weber M.J., 2003. Cross - cultural differences in the perception of crowding and privacy regulation: American and Turkish students. Journal of Environmental Psychology 23, 301–309.
9. Lis A., 2004. Struktura relacji pomiędzy człowiekiem a parkiem i ogrodem miejskim w procesie rekreacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
10. Lis A., 2005. Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków miejskich. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu nr 525, Monografie XLV.
11. Lis A., 2011. Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70.–80. ubiegłego stulecia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
12. Newell P.B., 1995. Perspectives on privacy. Journal of Environmental Psychology 15, 87–104.
13. Pedersen D.M., 1999. Model for types of privacy by privacy functions. Journal of Environmental Psychology 19, 397–405.
14. Pedersen D.M., 1997. Psychological functions of privacy. Journal of Environmental Psychology 17, 147–156.
15. Rewers E., 2005. Post-polis. Introduction to Post-modernism City. Universitas Kraków.
16. Rylke J., 1987. Wartości starych parków. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW-AR.
17. Scarborough B.K., Like-Haislip T.Z., Novak K.J., Lucas W.L., Alarid L.F., 2010. Assessing the relationship between individual characteristics, neighborhood context, and fear of crime. Journal of Criminal Justice 38, 819–826.
18. Schneider-Skalska G., 2004. Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
19. Szczepańska J., 2011. Demokracja przez projekt? – wykorzystanie teorii space syntax do zrozumienia współobecności różnych użytkowników w przestrzeni publicznej. Praca magisterska na kierunku psychologia na wydziale Psychologii Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego, 30–33.
20. Vilalta C., 2011. Fear of crime in gated communities and apartment buildings: a comparison of housing types and a test of theories. Journal of Housing and the Built Environment 26, 107–121.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aa3e4f12-ed09-48cc-af7e-17f271194543
Identyfikatory