PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Preventive maintenance of historical buildings in European countries – analysis of selected examples

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Konserwacja prewencyjna budynków historycznych w krajach europejskich − analiza wybranych przykładów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Architectural heritage, due to its material nature, is extremely sensitive to factors contributing to its degradation. Preventive conservation is currently the best way to protect the material authenticity of heritage and is well established in archaeology and museology. The protection of immovable heritage still lacks a proper understanding of this type of action. The article presents a few selected examples of the application of such a method of historic preservation in Belgium, the Netherlands, Denmark, Italy and the region bordering France, Spain and Portugal. Several years of positive experience from such initiatives is reason enough to implement similar measures in Poland as well. Dissemination of knowledge of preemptive actions, which will allow the preparation of appropriate safeguards for the monument even before the threat occurs, is undoubtedly the most optimal solution. However, it is necessary to properly assist owners of monuments to provide them not only with additional funds for the ongoing maintenance of buildings, but also with a more complete and reliable knowledge about the vulnerability of a given building to various types of degradation. Modern historic preservation should replace the previous reactive approach with planned preventive maintenance.
PL
Dziedzictwo architektoniczne, ze względu na swój materialny charakter, jest niezmiernie wrażliwe na czynniki przyczyniające się do jego degradacji. Konserwacja prewencyjna jest obecnie najlepszym sposobem ochrony materialnej autentyczności dziedzictwa i ma swą ugruntowaną pozycję w archeologii i muzeologii. W ochronie dziedzictwa nieruchomego wciąż jeszcze brakuje właściwego zrozumienia dla tego typu działań. W artykule zaprezentowano kilka wybranych przykładów zastosowania takiej metody ochrony zabytków w Belgii, Holandii, Danii, Włoszech oraz w regionie leżącym na pograniczu Francji, Hiszpanii i Portugalii. Kilkanaście lat pozytywnych doświadczeń płynących z tego typu inicjatyw jest wystarczającym powodem, aby podobne działania wdrożyć również i w Polsce. Upowszechnienie wiedzy na temat działań prewentywnych, które jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia pozwolą na przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń zabytku, są niewątpliwie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Konieczne jest jednak odpowiednie wspomożenie właścicieli zabytków, aby zapewnić im nie tylko dodatkowe fundusze na bieżącą konserwację budynków, ale także pełniejszą i rzetelniejszą wiedzę o podatności budynku na różne typy degradacji. W nowoczesnej ochronie zabytków powinno się zamienić dotychczasowe reakcyjne działania na planową konserwację prewencyjną.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
51--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Poland
Bibliografia
 • [1] Tomaszewski A., Environmental preventive conservation, [in:] Strategies for the world’s cultural heritage. Preservation in a globalised world: principles, practices, perspectives. Proceedings of International Scientific Symposium, ICOMOS, Madrid 2002, 264–267.
 • [2] Van Balen K., Preventive conservation of historic buildings, “Restau ration of Buildings and Monuments” 2015, Vol. 21, No. 2–3, 99–104, doi: 10.1515/rbm-2015-0008.
 • [3] Della Torre S., Italian perspective on the planned preventive conservation of architectural heritage, “Frontiers of Architecture” 2021, Vol. 10, No. 1, 108–116, doi: 10.1016/j.foar.2020.07.008.
 • [4] Lambert S., Italy and the history of preventive conservation, “CeROArt” 2010, EGG 1, doi: 10.4000/ceroart.1707.
 • [5] Henderson J., Preventive Conservation in the UK: The Past and the Future, “Techne” 2011, N⁰ 34, 76–85.
 • [6] Historical Perspectives on Preventive Conservation, S. Stanisforth (ed.), Getty Conservation Institute, Los Angeles 2013.
 • [7] Preventive conservation in museum, Ch. Caple (ed.), Routledge, [n.p.] 2011.
 • [8] Michalski S., Pedersoli J.L., The ABC Method: a risk management approach to the preservation of cultural heritage, CCI, ICCROM, Canada 2017.
 • [9] Al-Sakkaf A., El-Zahab S., Abdelkader E.M., Alfalah G., A Holistic and Systematic Assessment of Maintenance Approaches in Heritage Sites, “WSEAS Transactions on Systems and Control” 2021, Vol. 16, 335–350, doi: 10.37394/23203.2021.16.29.
 • [10] Terje A., Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation, “European Journal of Operational Research” 2016, Vol. 253, Iss. 1, 1–13, doi: 10.1016/j.ejor.2015.12.023.
 • [11] Grimmer A.E., The Secretary of the Interior’s Standards for Treatment of Historic Properties with Guidelines for Preserving, Rehabilitating, Restoring & Reconstructing Historic Buildings, U.S. Department of the Interior National Park Service, Technical Preservation Services, Washington 2017, https://www.nps.gov/tps/standards.htm [accessed: 16.03.2022].
 • [12] Vadstrup S., Lægning af pigstenskanter, Center for Bygningsbevaring, Lyngby 2012, https://www.yumpu.com/da/document/view/43568538/lagning-af-pigstenskanter-center-for-bygningsbevaring/3 [accessed: 16.03.2022].
 • [13] European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Bonazza A., Maxwell I., Drdácký M., Vintzileou E., Hanus C., Safeguarding Cultural Heritage from Natural and Man Made Disasters: A comparative analysis of risk management in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2018, doi: 10.2766/224310.
 • [14] Stone P.G., The Challenge of Protecting Heritage in Times of Armed Conflict, “Museum International” 2016, Vol. 67, Iss. 1–4, 40–54, doi: 10.1111/muse.12079.
 • [15] Tandon A.P., Postdisaster damage assessment of cultural heritage: Are we prepared?, [in:] J. Bridgland (ed.), ICOMCC 18 th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017, International Council of Museums, Paris 2017, 1–7.
 • [16] Kobyliński Z., Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska, [in:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 1, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Warszawa–Zielona Góra 2012, 17–28.
 • [17] Kielak D., Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze, [in:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 1, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Warszawa–Zielona Góra 2012, 15–16.
 • [18] Clark K., Informed Conservation: Understanding Historic Buildings and Their Landscapes for Conservation, English Heritage, London 2001.
 • [19] Maintain Our Heritage, 2000, https://www.maintainourheritage.co.uk/what-we-do/putting-it-off/ [accessed: 20.03.2022].
 • [20] Weaver M.E., Historic Preservation Maintenance in the Netherlands. The Monumentenwacht, “Bulletin of the Association for Preservation Technology” 1986, Vol. 18, No. 3, 10–11, doi: 10.2307/1494114.
 • [21] Stulens A., Veerle M., Lipovec C., Heritage Recording and Information Management as a Tool for Preventive Conservation, Maintenance, and Monitoring: The Approach of Monumentenwacht in the Flemish Region (Belgium), “Change Over Time” 2012, Vol. 2, Iss. 1, 58–76.
 • [22] Wu M., van Laar B., The Monumentenwacht model for preventive conservation of built heritage: A case study of Monumentenwacht Vlaanderen in Belgium, “Frontiers of Architectural Research” 2021, Vol. 10, Iss. 1, 92–107, doi: 10.1016/j.foar.2020.07.007.
 • [23] Vadstrup S., Raadvads Bygningssyn. Progress in 2000 and 2011, [in:] First International Conference Monumentenwacht held on 15 and 16 September 2000, Amsterdam–Amersfoort, Stichting Nationaal Contact Monumenten, Amsterdam 2002, 43.
 • [24] HeritageCARE, General methodology for the preventive conservation of cultural heritage buildings, published document, Heritage CARE (Report of the Project Activity 1.2), 2017, https://interreg-sudoe.eu/ficherosGaleria/esp/ProyectosFicheros/17/heritagecare-report-1-2-general-methodology.pdf [accessed: 5.06.2022].
 • [25] Bartolomucci C., Cacace C., La Carta del rischio del patrimonioculturale: normalizzazione delle tipologie degli edifici nella banca dati del Sistema informativo territoriale, “Bollettino ICR” 2008, No. 16, 69–77.
 • [26] Legislative decree no. 42 of 22 January 2004, Code of the Cultural and Landscape Heritage, https://whc.unesco.org/document/155711 [accessed: 24.03.2022].
 • [27] UNESCO WHC, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, Paris 2021, https://whc.unesco.org/en/documents/190976 [accessed: 24.03.2022].
 • [28] Dann N., Cantell T., Maintenance in conservation, [in:] M. Forsyth (ed.), Understanding Historic Building Conservation, Wiley Blackwell, Oxford 2007, 185–198.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-aa2db0ad-4432-41cc-80eb-122d887aec1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.