Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9ab1a95-e9bd-4132-ab17-98e7d74767c2

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Migracja gazu związana z nieszczelnością dystrybucyjnej sieci gazowej

Autorzy Dietrich, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Gas migration related to leakage of the gas distribution network
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dane statystyczne mówią, że liczba poważnych awarii na gazociągach dystrybucyjnych jest relatywnie wysoka w porównaniu z gazociągami przesyłowymi. W przypadku gazociągów dystrybucyjnych występują dodatkowe czynniki ryzyka, które mają wpływ na skutki ewentualnej awarii. Są nimi: zdolność gazu do migracji oraz bliskość zabudowań. W artykule przedstawiono główne czynniki mające wpływ na proces migracji gazu w gruncie.
EN Statistical data show that the number of serious failures in gas distribution pipelines is relatively high compared to transmission gas pipelines. In the case of distribution pipelines there are additional risk factors that affect the consequences of potential failure. These are, gas migration ability and the proximity of buildings. This article presents the main factors which have an effect on the gas migration process.
Słowa kluczowe
PL migracja gazu   sieci dystrybucyjne gazu   analiza ryzyka  
EN gas migration   gas distribution networks   risk analysis  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 40--44
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Dietrich, A.
  • Zakład Informatyki Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, andrzej.dietrich@inig.pl
Bibliografia
[1] Dietrich A., Bacowski J.: System komputerowy oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucyjnych sieci gazowych. Nafta-Gaz 2009, nr 11, s. 895-900.
[2] Dietrich A.: Gas pipeline risk assessment by Internet application. Nafta-Gaz 2012, nr 11, s. 817-820.
[3] Gas pipeline incidents. 8th EGIG Report 1970-2010. www.egig.eu (dostęp: marzec 2015).
[4] Holewa J., Szlęk M.: Ocena jakości gazów palnych. Nafta-Gaz 2013, nr 6, s. 450-454.
[5] Payam A. H., Mehrzad E., Hadi F., Jamshid K.: Quantitative Risk assessment in Iran's Natural Gas Distribution Network. Open Journal of Safety and Technology 2014, vol. 4, nr 1, s. 59-72. www.scirp.org (dostęp: marzec 2015).
[6] Praagman F., Rambags F.: Migration of natural gas through the shallow subsurface. University of Utrecht 2008, s. 1-96. www.geonet.nl (dostęp: marzec 2015).
[7] Rosenfeld M. J., Van Auker M.: Distribution Pipeline System Integrity Threats Related to Cold Weather. Kiefher & Associates, Inc. 2012, s. 1-12. www.kiefner.com (dostęp: marzec 2015).
Akty prawne i normatywne
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).
[11] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686).
[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), art. 126 ust. 1.
[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
[14] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414, z późn. zm.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9ab1a95-e9bd-4132-ab17-98e7d74767c2
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.05