PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Efektywne centra wiedzy w obszarze biogospodarki w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effective knowledge centers in area of bioeconomy in the regional and interregional terms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie studium literatury przedmiotu i badań własnych w artykule zaprezentowano problematykę tworzenia centrów wiedzy służących rozwojowi regionalnemu dla potrzeb pokonywania wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, rolnictwem, bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną środowiska w kontekście celów biogospodarki oraz rozwoju zrównoważonego. Wykazano, że opracowane modele, narzędzia i bazy danych w wyniku współpracy wielu ośrodków badawczych w Unii Europejskiej i poza nią są przydatne do prognozowania i zapobiegania oraz łagodzenia niekorzystnych zjawisk i procesów, co może wpłynąć pozytywnie na wzrost konkurencyjności i rozwój regionów; w tym kujawsko-pomorskiego, przyczyniając się do ich bardziej zrównoważonego rozwoju. Wyniki uzyskanych badań mogą pomóc obniżyć emisję gazów cieplarnianych, precyzyjniej przewidywać ekstremalne zjawiska pogodowe w celu np. zmniejszania efektów drastycznych zmian podaży żywności wskutek suszy czy powodzi. Obecnie istnieje konieczność prowadzenia ponadregionalnej polityki zrównoważonego rozwoju wynika z wielkiej skali przestrzennej zjawisk i procesów występujących w skali kontynentalnej i globalnej, jak zmiany klimatyczne. Jednocześnie wykazano, iż skoordynowane działania ośrodków naukowo-badawczych pozwalają na wypracowanie udoskonalonych metod i bardziej kompleksowych rozwiązań zasygnalizowanego problemu. Z drugiej strony taka forma współpracy międzyorganizacyjnej niesie zagrożenia, jak np. trudności komunikacyjne specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych czy też słabe związki interpersonalne.
EN
On the base of relevant literature study and own investigations there were presented problems of knowledge centers creation to serve regional development for needs of challenges facing climate change, agriculture, food safety and environment protection in a context of objectives of bioeconomy and sustainable development. There was demonstrated that worked out models, tools and the data bases being results of cooperation of several EU and non-EU research centers are useful to forecast and prevent and also mitigate not desirable phenomena and processes what can influence positively on growth in competitiveness and development of regions, including kujawsko-pomorskie and what can be contribution to their more sustainable development. The findings can help decrease emission of greenhouse gases, more precisely provide extreme weather events to decrease drastic effects of food supply change because of droughts and floods. Currently there is a necessity of conducting of transregional sustainable development policy results in a huge space scale of phenomena and processes occurred in continental and global scale like climate changes. Simultaneously, there was proven that coordinated actions of scientific and research centers let work out more updated methods and more comprehensive solutions of signaled problem. On the other hand such form of inter-organization cooperation creates threatens e.g. communication troubles of specialist represented different scientific areas and disciplines or poor interpersonal relations.
Rocznik
Tom
Strony
55--65
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Alexandratos, N., Bruinsma, J. (2012). World Agriculture Towards 2030/2050. ESA Working Paper, 03, the 2012 revision, FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/economic/esa.
 • 2. Bojar, W. (2013a). MACSUR TradeM Workshop. Exploring new ideas for trade and agriculture model integration for assessing the impacts of climate change on food security. FACCE MACSUR Reports, 1(1).
 • 3. Bojar, W. (2013b). Factsheets of the models. FACCE MACSUR Reports, 2013, js.macsur.eu.
 • 4. Bojar, W., Dzieża, G., Sikora, M., Śpiewak, J., Wyszkowska, Z., Januszewski, A., Żółtowski, M. (2014). Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 101, 4, 7-18.
 • 5. Bojar, W., Knopik, L., Żarski, J. (2013). Analiza wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin uprawnych w regionie kujawsko-pomorskim. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 64, 31-44.
 • 6. Bojar, W., Sikora, M., Dzieża, G. (2017). Current Challenges Of Agricultural Business Against Farming Economic Efficiency And Sustainable Development. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017. Lithuania: Asta Raupelien.
 • 7. Ghisellini, P., Cialani, C., Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11-32.
 • 8. Hamidov, A., Helming, K., Bellocchi, G. et al. (2018). Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case‐studies. Land DegradDev., 29, 2378-2389, https://doi.org/10.1002/ldr.3006.
 • 9. Kitzes, J., Wackernagel, M., Loh, J., Peller, A., Goldfinger, S., Cheng, D., Tea, K. (2007). Shrink and share: humanity's present and future ecological footprint. Philosophical Transactions of the Royal Society. Biological Sciences, 363, 1491, 467-475, doi: 10.1098/rstb.2007.2164.
 • 10. MACSUR Coordinator (2017). MACSUR – SECOND PHASE REPORT by the MACSUR coordinator, ptj-faccejpi@fz-juelich.de, until 31.07.2017, http://ojs.macsur.eu/index.php/ Reports/article/view/H0.2-M4/412, 29.09.2018.
 • 11. Murray, A., Skene, K., Haynes, K. (2017). The circular economy: An interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. Journal of Business Ethics, 140, 3, 369-380, doi: 10.1007/s10551-015-2693-2.
 • 12. United Nations (2017). World population prospects: the 2017 revision. New York: United Nations, Department of Economics and Social Affairs.
 • 13. Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R., Bojar, W., Knopik, L., Żarski, W. (2014). Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II, 643-656.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a9530512-e2e1-403b-b0d2-f0a48f4aa4a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.