Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a88e4355-a454-4b1d-a868-8810a3bedbf8

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Opcje rzeczywiste w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu

Autorzy Paliński, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Real options in investments decision making on the example of the construction of an underground gas storage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ideę opcji rzeczywistych oraz zaproponowano użycie opcji rozszerzenia skali przedsięwzięcia do oceny ekonomicznej budowy podziemnego magazynu gazu. Opcją rozszerzenia skali jest możliwość powiększenia pojemności czynnej magazynu w przyszłości. Okazuje się, że stosując symulację Monte Carlo do wyznaczenia wartości bieżącej netto przedsięwzięcia, dla podstawowej wielkości przykładowego stylizowanego magazynu uzyskuje się ujemną wartość oczekiwaną NPV. Uwzględnienie w procesie symulacji rozbudowanej wielkości magazynu zapewnia dodatnią wartość oczekiwaną projektu. Jednakże wycena rozbudowy magazynu gazu z użyciem opcji rzeczywistej prowadzi do jeszcze wyższej wartości analizowanego projektu ze względu na możliwość rezygnacji z rozbudowy w przypadku niesprzyjających warunków ekonomicznych.
EN The paper presents the idea of real options and proposes the use of an option, to expand the scale of a venture, to evaluate the construction of an underground gas storage. The option to expand the scale has the possibility of increasing the volume of gas storage in the future. It turns out, that using the Monte Carlo simulation to determine the net present value of the stylized project for primary storage volume, the negative expected NPV is achieved. Taking into account the extended size of the gas storage in the simulation process, it provides a positive expected value of the project. However, the expansion of gas storage valuation using the real option provides even a higher value of the project due to the ability to opt out of the expansion in the case of unfavourable economic conditions.
Słowa kluczowe
PL opcje rzeczywiste   decyzje inwestycyjne   podziemny magazyn gazu  
EN real options   investment decisions   underground gas storage  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 33--39
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wz.
Twórcy
autor Paliński, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania ul. Gramatyka 10 30-067 Kraków, palinski@zarz.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy 1973, vol. 81, nr 3, s. 637-654.
[2] Copeland T., Antikarov V.: Real Options: A Practitioner s Guide. New York, Texere, 2001.
[3] Cox J., Ross S., Rubinstein M.: Option Pricing: A Simplified Approach. Journal of Financial Economics 1979, vol. 7, nr 3, s. 229-263.
[4] Felix B., Woli O., Weber C.: Gas Storage Valuation Under Limited Market Liquidity: An Application in Germany. University of Duisburg - Essen EWL Working Paper 2009, nr 5.
[5] Łucki Z.: Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie. Kraków, Polska Fundacja Promocji Kadr, 1995.
[6] Luenberger D.: Teoria inwestycji finansowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
[7] Manuel P., Godinho C.: Monte Carlo Estimation of Project Volatility for Real Options Analysis. Estudos Do GEMF 2006, nr 1.
[8] Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005.
[9] Paliński A.: Ocena ryzyka finansowego budowy podziemnego magazynu gazu z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. Prace Instytutu Nafty i Gazu 2008, nr 150, s. 145-150.
[10] Qiu X., Wang Z., Xue Q.: Investment in deepwater oil and gas exploration projects: a multi-factor analysis with a real options model. Petroleum Science 2015, vol. 12, nr 3, s. 525-533.
[11] Rumbauskaitė R.: Investment in Underground Gas Storage: A Real Options Approach. Tilburg University 2011, http://www.tilburguniversity.edu (dostęp: październik 2015).
[12] Saługa P.: O referencyjnym i konsekutywnym instrumencie bazowym opcji rzeczowych. [W:] Marcinek K. (red.): Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 155, s. 402-418.
[13] Saługa P.: Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2011, nr 1, s. 101-113.
[14] Wilimowska Z., Łukaniuk M.: Dwumianowy model wyceny opcji rzeczowych. Badania Operacyjne i Decyzje 2005, nr 1, s. 71-83.
Uwagi
PL Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na Konferencji Geopetrol 2014, Zakopane 15-17 września 2014 r., opublikowanego pt. Opcje rzeczywiste jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu, "Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu" 2014, nr 198, s. 803-806.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a88e4355-a454-4b1d-a868-8810a3bedbf8
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.04