Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a7c3b2e8-9e45-41cb-b35b-db81fded2ff2

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

Wyznaczanie linii brzegowej jezior w Polsce - zapisy w ustawie a uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determining shoreline of lakes in Poland - provisions of the legal act versus natural and economic considerations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyznaczanie linii brzegu jezior często napotyka na trudności zarówno z powodu braku lub niewystarczających ciągów obserwacyjnych, jak również zmian stosunków wodnych. Regulacje ustawowe nie zawsze są w tych wypadkach jednoznaczne i wystarczające do jednoznacznego postępowania. W artykule - na wybranych przykładach - przedstawiono propozycję metodyki wyznaczania linii brzegowej dla różnego rodzaju akwenów naturalnych, wykorzystując w tym celu analizy topograficzne, hydrologiczne, geomorfologiczne i botaniczne.
EN Determining the shoreline of lakes is often burdensome due to the lack or insufficient observation sequences as well as changes in water relations. In such cases, legal regulations are unequivocal not always and adequate for determining unambiguous procedures. Based on selected examples, the article presents a proposal of methodology for determining the shoreline of different natural water reservoirs, using topographical, hydrological, geomorphological and botanical analyses.
Słowa kluczowe
PL linia brzegowa   brzeg jeziora   analiza topograficzna   analiza hydrologiczna   analiza geomorfologiczna   uwarunkowania przyrodnicze   uwarunkowania gospodarcze   prawo wodne  
EN shoreline   topographical analysis   hydrological analysis   geomorphological analysis   natural conditions   economic conditions   water law  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 2016
Tom Nr 10
Strony 345--350
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Choiński A., 2006; Katalog jezior Polski; Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań; s. 600.
[2] Choiński A., M. Ptak; 2008; Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski; Roczniki Gleboznawcze; t. LIX, nr 2; s. 25-31.
[3] Długosz J., 1455-1480; Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego.
[4] Grobelska H., 2006; Ewolucja strefy brzegowej Zbiornika Pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie); Prace Geograficzne Instytutu Geografii Przestrzennej i Zagospodarowania PAN; s. 122.
[5] Kowalewski G., 2003; Przeobrażenia jezior i mokradeł w strefie oddziaływania Zbiornika Koronowskiego; Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM; t. 3; Bogucki Wydawnictwo Naukowe; Poznań; s. 62.
[6] Kowalik A., A. Grześkowiak, B. Nowak, 2008; Reakcja jezior na ekstremalne zmiany ich zasilania; Wiadomości Meteorologii, Hydrologii i Gospodarki Wodnej; t. II (LII), z. 3-4; s. 49-68.
[7] Marszelewski W., M. Ptak, R. Skowron, 2011; Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim; Roczniki Gleboznawcze; t. VXII, nr 2; s. 283-294.
[8] Marszelewski W., B. Radomski; 2008; Quantitative degradation of water resources of the lakes in the eastern part of the Gniezno Lakeland; [in:] (Bajkiewicz-Grabowska E., D. Borowiak (ed.);Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 2; Wydawnictwo PTLim.; Gdańsk; s. 119-122.
[9] Nowak B., I. Gezella-Nowak; 2012; Causes of severe low-flows events of Powidzkie Lake (Gniezno Lakeland); [in:] Grześkowiak A., Nowak B. (ed.); Conference materials of International Limnological Conference Naturals and anthropogenic transformations of lakes; Łagów Lubuski; 19-21.09.2012; IMGW-PIB; Poznań; s. 71-72.
[10] Przybyłek J., B. Nowak; 2011; Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego; Biuletyn PIG; Nr 445; seria Hydrogeologia, z. XII/2; s. 513-527.
[11] Piasecki A., W. Marszelewski, 2013; Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło, Wyd. Bezkresy Wiedzy; Saarbrücken; s. 104.
[12] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a7c3b2e8-9e45-41cb-b35b-db81fded2ff2
Identyfikatory