PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji górniczych osiedli mieszkaniowych – szanse i dylematy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Idea of partnership in the process of revitalizationof mining residential estates – opportunities and dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia problem współuczestnictwa mieszkańców oraz ich relacji z innymi interesariuszami w procesie rewitalizacji. Analiza opiera się na badaniach typu case study przeprowadzonych w osiedlu górniczym w dzielnicy Boguszowice-Osiedle w Rybniku. Cechą charakterystyczną badanej społeczności jest niskie zaangażowanie w poprawę jakości życia na poziomie indywidualnym, mimo dużej liczby działających tu organizacji społecznych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie osiedla są wysokie wskaźniki problemów społecznych i mała frekwencja wyborcza. Dużą przeszkodą są także pojawiające się tu postawy, które można zdefiniować w kategoriach postsocjalizmu.
EN
The article discusses the problem of participation of residents and their relations with other stakeholders in the process of revitalization. The analysis is based on case study surveys conducted in a mining housing estate in the Boguszowice-Osiedle district in Rybnik. A characteristic feature of the studied community is low commitment to improving the quality of life at an individual level, despite the large number of social organizations operating here. Important factors affecting the functioning of the estate are high rates of social problems and low voter turnout. A big obstacle is also the attitudes that appear here, which can be defined in terms of postsocialism.
Rocznik
Tom
Strony
461--473
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Zabrze
Bibliografia
 • 1. Etzioni, A. (1969). The Active Society. Theory of Societal and Political Processes. New York: Free Press.
 • 2. Gabriel, O.W. (2003). How to Improve Quality of Local Democracy. W E. Jurczyńska-McCluskey, M.S. Szczepański (Eds.), Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska. Zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia. Polskie obawy i perspektywy. Tychy-Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.
 • 3. Grabkowska, M. (2010). Liderzy wspólnot mieszkaniowych jako aktorzy w procesie rewitalizacji wybranych dzielnic Gdańska. Problemy Rozwoju Miast, 3, 70-78.
 • 4. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 5. Jadach-Sepioło, A. (2018). Program rewitalizacji jako rodzaj umowy społecznej. Przesiębiorczość i Zarządzanie, 3, 5-14.
 • 6. Kurczewska, J. (1993). Kulturowe tradycje realnego socjalizmu. W A. Jawłowska, M. Kempy, E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii.
 • 7. Leszkowicz-Baczyński, L. (2015). Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich. Folia Sociologica, 52, 95-108.
 • 8. Lewenstein, B. (2010). Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej. W B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społecznych. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 • 9. Lewenstein, B. (2006). Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych. W J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • 10. Lewis, O. (2011). Dzieci Sancheza. Kraków: Wydawnictwo Bona.
 • 11. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Rybnika do 2020 roku (2017). Rybnik: Urząd Miasta Rybnik.
 • 12. Majewska, A. (2017). Problemy reurbanizacji postindustrialnych dzielnic miast – przykład warszawskiego Kamionka. Studia Miejskie, 26, 95-112.
 • 13. Modzelewska, E. (2012). Polityka państwa wobec sektora społecznego w ujęciu historycznym. E-Politikon, 1, 30-41. Retrieved from http://www. http://oapuw.pl/ e-politikon-nr-12012/.
 • 14. Mularska-Kucharek, M., Świątek, A. (2011). Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 68-83.
 • 15. Niezabitowski, M. Rożałowska B. (2010). Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej: studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 16. Putnam, R. (1996). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 17. Rącka, I, Wenerska B. (2018). Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji. Przesiębiorczość i Zarządzanie, 3, 37-49.
 • 18. Schindler, J. (2010). Konteksty aktywizowania społeczności lokalnych. W B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społecznych. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 • 19. Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, 4, 86-98.
 • 20. Synowiec, A. (2017). Antropologia postsocjalizmu: trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej Ukrainy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarzą-dzanie, 112, 369-377, doi: 10.29119/1641-3466.2017.112.31.
 • 21. Świątkiewicz, W. (red.) (1993). Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych. Katowice: PTS oddział w Katowicach.
 • 22. Wódz, J. (1989). Problemy patologii społecznej w mieście. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a711e7df-17a1-41e1-871e-a8807ad3203c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.