Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a63b8ee5-2bed-484d-a1eb-df4ef5f08b34

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ otwartych danych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw

Autorzy Golińska-Pieszyńska, M.  Batorowicz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of open data on innovation activities of enterprises
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Otwarte dane mają istotne znaczenie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających z możliwości wykorzystania otwartych danych w działalności innowacyjnej na przykładzie kilku polskich przedsiębiorstw. Podkreślono rolę i znaczenie otwartych danych dla różnych obszarów działalności tych organizacji. Opracowanie powstało na bazie przeprowadzonych badań pilotażowych i stanowi wstęp do dalszych badań.
EN Open data is getting on importance for everyday innovative activities of enterprises. The aim of this article is to point out the advantages of using open data in innovative activities of enterprises. The role and importance of open data for different areas of activities was underlined. The article was developed on the basis of pilot studies conducted among polish enterprises and it is starting point to further research in this field.
Słowa kluczowe
PL otwarte dane   innowacje   proces innowacyjny  
EN open data   innovations   innovation process  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 239--252
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Golińska-Pieszyńska, M.
autor Batorowicz, B.
  • Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, beabea1@10g.pl
Bibliografia
1. Berends, J., Carrara, W., Engbers, W., Vollers, H. (2017). Re-using open data. A study on companies transforming Open Data into economic & societal value. Part of the European Data Portal project, European Union, Brussels.
2. Bonina, M.C. (2013). New business models and the value of Open Data: definitions, http://www.nemode.ac.uk/?page_id=564.
3. Borowik, M., Maśniak, L., Kroplewski, R., Romaniec, H. (2017). Przemysł+. Gospodarka oparta o dane. Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji.
4. Carrara, W., San Chan, W., Fischer, S., van Steenbergen, E. (2015). Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources. Part of the European Data Portal project, European Union, Brussels.
5. Chan, C. M.L. (2013). From Open Data to Open Innovation Strategies: Creating e-Services Using Open Government Data. Materiały konferencyjne 2013, 46th Hawaii International, https://www.researchgate.net/publication/251880036_From_Open_Data_to_Open_Innovation_Strategies_Creating_E-Services_Using_Open_Government_Data.
6. Deloitte (2012). Open data. Driving growth ingenuity and innovation. A Deloitte Analitycs Paper.
7. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
8. Dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
9. Koloch, G., Grobelna, K., Zakrzewska-Szlichtyng, K., Kamiński, B., Kaszyński, D. (2017). Intensywność wykorzystania danych w gospodarce a jej rozwój. Analiza diagnostyczna. Analiza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, Warszawa.
10. Komisja Europejska (2011). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Otwarte dane - siła napędowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarządzania”, COM(2011)882 final.
11. Lakomaa, E., Kallberg, J. (2013). Open data as a foundation for innovation: The enabling effect of free public sector information for entrepreneurs, http://cyberdefensestudies.com/files/06584732ligtht.pdf.
12. Manyika, J., Chui, M., Groves, P., Farrell, D., Van Kuiken, S., Doshi, E. (2013). Open Data: Unlocking innovation and performance with liquid information. McKinsey Global Institute.
13. OECD (2006). Digital broadband content: Public Sector Information and Content. Paris: Directorate for Science, Technology and Industry.
14. OECD (2008). Recommendation for enhanced access and more effective use of Public Sector Information (PSI).
15. OECD (2016). Rebooting public service delivery: How can open government data help to drive innovation?. OECD Comparative Study.
16. Ubaldi, B. (2017). Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives. OECD Working Papers on Public Governance, Organization for Economic Co-operation and Development.
17. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. DzU z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.
18. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. DzU 2001 nr 112, poz. 1198.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a63b8ee5-2bed-484d-a1eb-df4ef5f08b34
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.132.15