PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kwalifikacje zawodowe żołnierzy National Support Element wobec wymagań misji oraz dokumentów organizacyjno-etatowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Professional qualifications of soldiers from the National Support Element : the mission requirements and organisational-permanent documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kontyngenty wojskowe różnią się zakresem zadań realizowanych w obszarze odpowiedzialności oraz strukturą organizacyjną i liczebnością. Jednak zakres zadań logistycznych realizowanych przez National Support Element (NSE) jest zawsze taki sam, bez względu na jego liczebność. Celem artykułu jest próba dokonania analizy kwalifikacji zawodowych logistyków, które są niezbędne do wykonania szerokiego spektrum zadań NSE w polskich kontyngentach wojskowych (PKW), a także próba oceny możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno-etatowych w zależności od wielkości NSE. Problemem poruszonym w artykule jest zależność ilości posiadanych kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych żołnierzy NSE od wielkości tego pododdziału. Kwestia ta jest rozpatrywana w aspekcie obowiązkowych i dodatkowych zadań realizowanych przez NSE w PKW Irak i PKW ISAF.
EN
Military contingents differ in the scope of the tasks carried out in the area of responsibility and organisational structure and numbers. However, the range of logistics tasks carried out by the National Support Element (NSE) is always the same, regardless of its size. The article attempts to analyse the professional qualifications of logisticians that are necessary to comply with a wide spectrum of tasks of the NSE of the Polish Military Contingent (PMC) and also to evaluate the possibility of defining these qualifications within organisational-permanent documents, depending on the size of the NSE. The problem raised in the article is the correlation of the amount of professional qualifications by individual soldiers of the NSE on the size of this subunit. The problem is examined from the aspect of the mandatory and additional tasks carried out by the NSE in PMC Iraq and PMC ISAF.
Rocznik
Tom
Strony
69--88
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP DD-4, sygn. Szt. Gen. 1566/2004, MON, Szt. Gen. WP, Warszawa 2004.
 • 2. Doktryna logistyczna wojsk lądowych DD-4.2, sygn. DWLąd 33/2007, Szt. Gen. WP, DWLąd, Warszawa 2007.
 • 3. Instrukcja o gospodarce środkami bojowymi w Siłach Zbrojnych RP DU-4.21.4, cz. I, sygn. 2646/2014, MON, DG RSZ, Bydgoszcz 2014.
 • 4. Instrukcja strzelania i kierowania ogniem artylerii naziemnej. Dywizjon, bateria, pluton, działo, cz. I, sygn. Art. 817/93, Szt. Gen. WP, Szefostwo WRiA, Warszawa 1993.
 • 5. Maczek S., Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918–1945, Warszawa 1996.
 • 6. Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki DD/4.22.1, Bydgoszcz 2013.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody, DzU 2001, nr 138, poz. 1557 z późn. zm.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych, DzU 2009, nr 216, poz. 1678 z późn. zm.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 2014, poz. 760.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 2014, poz. 1145.
 • 11. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, DzU 2001, nr 89, poz. 967 z późn. zm.
 • 12. Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU 2003, nr 179, poz. 1750.
 • 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177.
 • 14. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, DzU 2016, poz. 1866.
 • 15. Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania DD/4.21, sygn. Logis. 11/2013, MON, IWsp SZ, Bydgoszcz 2013.
 • 16. Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania DD-4.22, sygn. Logis. 10/2012, MON, IWsp SZ, Bydgoszcz 2012.
 • 17. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju, sygn. Logis. 4/2010, Szt. Gen. WP, IWsp SZ, Bydgoszcz 2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a5e84806-9e2a-478c-9ded-fdd3e6226d09
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.