Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4da8807-57f2-4bc6-b6b5-f7a14a69dc84

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Badania parametrów wybuchowości pyłu drewna egzotycznego merbau

Autorzy Półka, M.  Kukfisz, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Investigations of explosion characteristics of exotic merbau wood dust
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artkule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wybranych parametrów wybuchowości mieszanin pyłów drewna egzotycznego z powietrzem. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu wg pierwszych trzech części normy PN-EN 14034:2011. Badano próbki pyłów drzewnych egzotycznych merbau o rozmiarze ziaren <200 μm. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów tj. maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu i dolną granicę wybuchowości. Ponadto oszacowano klasy wybuchowości pyłów - Kst i klasy wybuchowości – St.
EN Paper presents results of experimantal investigations on explosion characteristics of mixtures exotic dust with air. In the laboratory scale tests the following apparatuses were used: test stand for determination of explosion characteristics for dusts clouds according to 1, 2 and 3 parts of PN-EN 14034:2011 standard. Kinds of wood exotic dusts were tested merbau dust, each of particles <200μm. Maximum explosion pressure, maximum rate of explosion pressure rise and lower explosion limit were tested. Also, values of Kst and class for particular dust were determined.
Słowa kluczowe
PL ochrona przeciwpożarowa   przemysł drzewny   wybuchy pyłu  
EN fire protection   wood industry   explosions of dusts  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 1273--1277, CD1
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Półka, M.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
autor Kukfisz, B.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Katedra Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia
Bibliografia
[1]. PN-EN 50281-2-1:2002P Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 2-1: Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu.
[2]. PN-EN 15188:2009 Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia.
[3]. Półka. M., Piechocka E., Kukfisz B,. Susceptibility of inflammable industrial dust to ignition from heated surface, Przemysł Chemiczny, 2012, nr 6, s. 1000-1003.
[4]. M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and cloud on a heated surface of selected flammable dust, Elsevier Procedia Engineering 45 (2012) 414-423.
[5]. Jaskółowsk W., Kozakiewicz P., Popławski M., Study on the influence of thickness of dust layer to ignition temperature in selected types of exotic woods, Annals of Warsaw Univesity of Life Science –SGGW, Forestry and Wood Technology No 71, 2010, 300-303.
[6]. B. Kukfisz, M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, The use of selected extinguishing powder for reducing industrial dust explosion impact, Przemysł Chemiczny, 92/10, (2013), 1000-1003.
[7]. M. Półka, Comparative analysis of minimal ignition temperatures clouds of wooden dusts,„Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology” 2008, nr 63, p. 201−204.
[8]. Półka M., Kukfisz B., Woliński M., Salamonowicz Z., Experimental Investigation of Inertization Parameters, Annals of 8th World Conference on Experimental Heat Transfer Fluid Mechanics, and Thermodynamics, Lisbona 16-20.06.2013.
[9]. PN-EN 50281-1-2:2002P Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 1-2: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę – Dobór, instalacja i konserwacja.
[10]. PN-EN 14034-1+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoku pyłu. 2011.
[11]. PN-EN 14034-2+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoku pyłu. 2011.
[12]. PN-EN 14034-3+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu. 2011.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4da8807-57f2-4bc6-b6b5-f7a14a69dc84
Identyfikatory