PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koszty budowy i eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The costs of construction and operation of municipal sewage treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Liczba opracowań dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca, gdyż nie są prowadzone systematyczne analizy w tym zakresie. Na wstępnym etapie projektowania oczyszczalni ścieków ich wyniki byłyby pomocne w oszacowaniu wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oczyszczalni w zależności od jej przepustowości. W pracy przeprowadzono analizę kosztów ponoszonych na budowę i eksploatację wiejskich komunalnych oczyszczalni ścieków. W tym celu wykorzystano dane udostępnione przez urzędy gmin. Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące wskaźniki: całkowite nakłady inwestycyjne, jednostkowe nakłady inwestycyjne, całkowite roczne koszty eksploatacji oraz jednostkowe roczne koszty eksploatacji. Ponadto, przedstawiono strukturę rocznych kosztów eksploatacji.
EN
The number of studies on investment and operating costs of municipal sewage treatment plants is inadequate, since they are not carried out a systematic analysis in this regard. In the initial stage of designing sewage treatment plant their results would be useful in estimating the size of the investment and operating costs of sewage treatment depending on its capacity. The paper analyzes the costs for construction and operation of rural municipal sewage treatment plants. For this purpose, based on data provided by the district authorities. The analysis was based on the following indicators: total capital expenditures, unit investment expenditure, total annual operating costs and unit annual operating costs. In addition, it presents the structure of the annual operational costs.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
61--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
 • Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • [1]Błaszczyk P. i in., 2001: Program wyposażenia aglomeracji w Polsce w systemy kanalizacji stosownie do wymagań Dyrektywy gi/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komwialnych, cz. l, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, maszynopis.
 • [2]Błażejewski R., 2009: Ekonomika a zaopatrzenie w wodę, Wodociągi i Kanalizacja nr 5(63), s. 24.
 • [3]European Commission 2014, Guide to Cost-benefit Analysis oflnvestment Pro- jects, Economie appraisal toolfor Cohésion Policy 2014-2020.
 • [4]Proeko 1995: Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik Inwe-stora, Warszawa.
 • [5]Imhoff K., 1996: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Projprzem-EKO, Bydgoszcz.
 • [6]Karolinczak B., Milaszewski R., 2013: Ocena ekonomicznej efektywności oczyszczalni ścieków, Gospodarka Wodna nr 2, s. 53-57.
 • [7]Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E. i Roman M., 1998: Koszty komunalnych oczyszczalni ścieków w świetle danych krajowych i zagranicznych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa.
 • [8]Milaszewski R., 2003: Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • [9]Mucha Z., Mikosz J., Generowicz A., 2012: Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczysz-czalniach ścieków. Czasopismo Techniczne 4/108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 145-155.
 • [10]Roman M., Gromiec M. J., 2000: Problemy oceny ekonomicznej efektywności inwestycji służących ochronie wód, w: Zagospodarowanie granicznego Bugu i jego zlewni w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego jako element Programu Czysty Bałtyk, W. Kowalczewski (red.), Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, 1-2 grudnia 2000 r., Nałęczów.
 • [11]Rauba E., 2006: Metoda określania opłat za usługi wodne, rozprawa doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • [12]Szczęsny K., Duciak S., 1997: Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w zakresie oczyszczania ścieków w kraju, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski, Wrocław.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a4abd2bd-ebb6-40f0-844c-bff0648eb105
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.