PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo danych osobowych. Część I – Specyfika determinant tożsamości człowieka w XXI w.

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Security of personal data. Part I – The specificity of determinants of personal identity in the 21st century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
Rocznik
Strony
205--221
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku
Bibliografia
 • [1] Avison D.E., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Technologies, Tools, McGraw-Hill, London 1995.
 • [2] Bereziński M., Hołubiec J., Wagner D., Hierarchiczna struktura poznania – piramida wiedzy, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2009, t. 19.
 • [3] Clare C., Loucopoulos P., Business Information Systems, Paradigm, London 1987.
 • [4] Dukiewicz T., Informacja podstawą planowania, Zeszyty Na ukowe WSOWL 2011, Nr 2 (160).
 • [5] Galland F.J., Dictionary of Computing, John Wiley & Sons, Chichester 1982.
 • [6] Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – proba definicji, „Zeszyty Naukowe UE w Krakowie” 2009, Nr 798.
 • [7] Hicks J.O., Management Information Systems: A User Perspective, West Publishing, Minneapolis 1993.
 • [8] Knight A.V., Silk D.J., Managing Information, McGraw-Hill, London 1990.
 • [9] Laudon K.C., Laudon J.P., Business Information Systems: A Problem Solving Approach, Dryden Press, Chicago 1991.
 • [10] Maddison R. (red.), Information Systems Development for Managers, Paradigm London 1989.
 • [11] Martin C., Powell, P., Information Systems: A Management Perspective, McGraw-Hill, London 1992.
 • [12] Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 • [13] Mazur M. Jakościowa teoria informacji, WNiT 1970.
 • [14] Rysz S.J., Bezpieczeństwo – obiektywny stan, czy subiektywne wrażenie, Wydawnictwo Kadry Kierowniczej Policji „Policja” 2015, Nr 4, s. 32–36.
 • [15] Rysz S.J., Bezpieczeństwo – potrzeba i usługa pod jednym mianem, Wydawnictwo Kadry Kierowniczej Policji „Policja” 2016, Nr 2, s. 48–53.
 • [16] Rysz S.J., Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna, „Policja” 2016, Nr 3, s. 46–48.
 • [17] Rysz S.J., Obronność i cyberprzestrzeń – analiza koherencji pojęć [w:] Marciniak M., (red.), Dylematy wspołczesnej obronności. Pozamilitarne uwarunkowania obronności państwa, Toruń 2017.
 • [18] Tworak Z., W stronę jednolitej teorii informacji. Propozycja Marka Burgina, „Studia metodologiczne UAM” 2015, Nr 34.
 • [19] Dz.Urz. UE L119 t. 59, 4.05.2016.
 • [20] Dz.Urz. UE L 281/31 13/t. 15, 23.11.1995.
 • [21] Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.
 • [22] http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171526337 (dostęp: 2.07.2020).
 • [23] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/warunki-normalne;3994163.html (dostęp: 3.07.2020).
 • [24] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • [25] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1598599298197&from=EN#d1e40-1-1 (dostęp: 28.08.2020).
 • [26] https://pl.glosbe.com/pl/pl/substancjalny (dostęp: 27.08.2020).
 • [27] https://pl.wikipedia.org/wiki/Asocjacja_(programowanie_obiektowe) (dostęp: 27.08.2020).
 • [28] https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/dane;3814.html (dostęp: 26.08.2020).
 • [29] https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/dane;3814.html (dostęp: 26.08.2020).
 • [30] https://sjp.pwn.pl/slowniki/wszelki.html (dostęp: 3.07.2020).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a4979498-0311-4480-bf95-88593537d4d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.