Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a42c4466-6169-477d-9ec3-721be4fbfd15

Czasopismo

Journal of Ecological Engineering

Tytuł artykułu

Vermicomposting as an Alternative Way of Biodegradable Waste Management For Small Municipalities

Autorzy Sosnecka, A.  Kacprzak, M.  Rorat, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of the study was to assess the usefulness of vermicomposting as a method of bioconversion of organic wastes, inter alia, sewage sludge, biodegradable fraction of municipal solid wastes and green wastes. Vermicomposting is a biological process in which earthworms are employed to cooperate with microorganisms in order to convert organic wastes into a valuable product. It is considered as a relatively low cost and environmentally-friendly method of waste treatment. Nevertheless, as each biotechnology, the process is limited to some physical, chemical and biological parameters. In this study, sewage sludge coming from medium-sized wastewater treatment plant was mixed with mown grass, sawdust and organic fraction of municipal wastes and vermicomposted for 5 weeks with Eisenia fetida and Eisenia andrei as main actors. The scope of the research was to 1)assess the influence of E. fetida and E.andrei composting earthworms on the physical and chemical properties of the product; 2) changes of concentration of selected heavy metals and their available forms in compost during the process, 3) the effects of substrates on earthworms survival and reproduction. Selected earthworm species had shown a high tolerance to the contaminants present in sewage sludge and a positive impact on the quality of the product was noted. Vermicomposting enhances decomposition of organic matter, leads to decrease in C/N ratio and pH, and changes the availability of some heavy metals and its total content in substratum. Experimental medium led earthworms to increase body weight due to the presence of large amount of organic matter, while the reproduction was importantly reduced. Vermicomposting can be considered as a method of treatment of solid wastes, mainly in the case of small municipalities.
Słowa kluczowe
EN vermicomposting   sewage sludge   Eisenia sp   waste management  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Journal of Ecological Engineering
Rocznik 2016
Tom Vol. 17, nr 3
Strony 91--96
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Sosnecka, A.
  • Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology, Brzeznicka 60a Str., 42-200 Czestochowa, Poland
autor Kacprzak, M.
  • Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology, Brzeznicka 60a Str., 42-200 Czestochowa, Poland, mkacprzak@is.pcz.czest.pl
autor Rorat, A.
  • Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology, Brzeznicka 60a Str., 42-200 Czestochowa, Poland
Bibliografia
1. Act, 2007. Act of 10th July 2007 on fertilisers and fertilising (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 with later amendments).
2. APHA, 1999. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Washington, DC.
3. Bień, J., Milczarek, M., Neczaj, E., Worwąg, M., Okwiet, T., Kowalczyk, M., 2011a. Composting process as an alternative method for the disposal of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. Civil and Environmental Engineering Reports, 127–136.
4. Bień, J., Neczaj, E., Worwąg, M., Grosser, A., Nowak, D., Milczarek, M., Janik, M., 2011b. Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 375–384.
5. Boruszko, D., 2011. Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikompostów. Rocznik Ochrona Środowiska, 1417–1428.
6. Bożym, M., 2012. Biologiczne przetwarzanie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych w wermikulturze. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 5, 335–369.
7. Brulle, F., Mitta, G., Cocquerelle, C., Vieau, D., Lemiere, S., Lepretre, A., Vandenbulcke, F., 2006.
Cloning and real-time PCR testing of 14 potential biomarkers in Eisenia fetida following cadmium exposure. Environmental Science and Technology 40, 2844–2850.
8.Dominguez, J., Edwards, C.A., 2011. Biology and Ecology of Earthworm Species Used for Vermicomposting, in: Clive A . Edwards , N.Q.A., Rhonda L. Sherman (Ed.), Vermiculture technology: earthworms, organic wastes, and environmental management. CRC Press USA. Elvira, C., Sampedro,
9. L., Benftez, E., Nogales, R., 1997. Vermicomposting of sludges from paper mill and dairy industries with eisenia andrei: a pilot-scale-study. Bioresour Technol 63, 205–211.
10. Hait, S., Tare, V., 2011. Vermistabilization of primary sewage sludge. Bioresour Technol 102, 2812–2820.
11. Hait, S., Tare, V., 2012. Transformation and availability of nutrients and heavy metals during integrated composting-vermicomposting of sewage sludges. Ecotoxicol Environ Saf 79, 214–224.
12. Kostecka, J., 2000. Badania nad wermikompostowaniem odpadów organicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy 268, 1–88.
13. Kucharczak, K., Stepien, W., Gworek, B., 2010. Kompostowanie odpadów komunalnych jako metoda odzysku substancji organicznej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych.
14. Łoboda, T., Wydro, U., 2014. Główne problemy związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria środowiska - Młodym okiem 5, Ścieki i osady ściekowe, 97–116.
15. Manczarski, P., 2007. Kompostowanie odpadów komunalnych, Referat na Forum Technologii Ochrony Środowiska–POLEKO, Poznań, p. 2007.
16. Ndegwa, P.M., Thompson, S.A., Das, K.C., 2000. Effects of stocking density and feeding rate on vermicomposting of biosolids. Bioresource Technology 71, 5–12.
17. Nowak, M., Kacprzak, M., Grobelak, A., 2010. Osady ściekowe jako substytut glebowy w procesach remediacji i rekultywacji terenów skażonych metalami ciężkimi. Inżynieria i Ochrona Środowiska 13, 121–131.
18. PN-ISO10390:1997, Soil quality. Determination of pH.
19. PN-ISO10694:2002, Soil Quality. Determination of organic and total carbon after dry combustion (‘elementary analysis’).
20. PN-ISO11261:2002, Soil Quality – Determination Of Total Nitrogen - Modified Kjeldahl Method.
21. PN-R-04023:1996., Chemical-physical soil analsis. Determination of available phosphorus in mineral soils.
22. Rorat, A., Kachamakova-Trojanowska, N., Jozkowicz, A., Kruk, J., Cocquerelle, C., Vandenbulcke, F., Santocki, M., Plytycz, B., 2014. Coelomocyte-derived fluorescence and DNA markers of composting earthworm species. J Exp Zool A Ecol Genet Physiol 321, 28–40.
23. Rorat, A., Kacprzak, M., Vandenbulcke, F., Płytycz, B., 2013. Soil amendment with municipal sewage sludge affects the immune system of earthworms Dendrobaena veneta. Applied Soil Ecology 64, 237–244.
24. Rorat, A., Suleiman, H., Grobelak, A., Grosser, A., Kacprzak, M., Płytycz, B., Vandenbulcke, F., 2015. Interactions between sewage sludge-amended soil and earthworms – comparison between Eisenia fetida and Eisenia andrei composting species. Environ Sci Pollut Res 23, 3026–3035.
25. Rostami, R., Nabaei, A., Eslami, A., Najafi, S.H., 2010. Survey of E. foetida population on pH, C/N ratio and process’s rate in vermicompost production process from food wastes.
26. Sinha, R.K., Herat, S., Bharambe, G., Brahambhatt, A., 2010. Vermistabilization of sewage sludge (biosolids) by earthworms: converting a potential biohazard destined for landfill disposal into a pathogen-free, nutritive and safe biofertilizer for farms. Waste Manag Res 28, 872–881.
27. Yadav, A., Garg, V.K., 2009. Feasibility of nutrient recovery from industrial sludge by vermicomposting technology. J Hazard Mater 168, 262–268.
28. Yadav, A., Garg, V.K., 2011. Industrial wastes and sludges management by vermicomposting. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 10, 243–276.
29. Zhu, W., Yao, W., Du, W., 2016. Heavy metal variation and characterization change of dissolved organic matter (DOM) obtained from composting or vermicomposting pig manure amended with maize straw. Environ Sci Pollut Res, 1–12.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
PL Pozycja bibliografii między numerem 7 i 8, nienumerowana.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a42c4466-6169-477d-9ec3-721be4fbfd15
Identyfikatory
DOI 10.12911/22998993/63310