Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a420b981-20a6-4fac-be3d-fbf59d32d0bf

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Inżynieria bezpieczeństwa : interdyscyplina czy złudzenia

Autorzy Węgrzyn, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety engineering : interdyscypline or illusion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia techniczne i organizacyjne poprzedzające otwarcie nowego kierunku studiów inżynierii bezpieczeństwa. Opisano sposoby i metody przygotowywania materiałów informacyjnych promujących nowy kierunek studiów. Omówiono odpowiedzialność uczelni za treść materiałów informacyjnych. Pokazano wpływ doboru przedmiotów kierunkowych na efekty kształcenia studentów i ich przyszłą przydatność zawodową.
EN The publication discusses the basic technical and organizational issues prior to the opening of a new field of study safety engineering. Methods and methods of preparing the information materials to promote the new course. Discussed responsibility for the content of university handouts. Shown to influence the selection of majors on the learning outcomes of students and their future professional suitability.
Słowa kluczowe
PL inżynieria bezpieczeństwa   ochrona przeciwpożarowa   ochrona przeciwwybuchowa   zarządzanie kryzysowe   studia techniczne  
EN safety engineering   fire protection   explosion protection   crisis management   technical studies  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 433--438
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Węgrzyn, W.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
[3] Ustawa z dnia 12 września 1991 r. o szkolnictwie wyższym.
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a420b981-20a6-4fac-be3d-fbf59d32d0bf
Identyfikatory