Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a340a845-e09e-4257-bfb6-7f5c76693db4

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Zakładowa kontrola produkcji słupów wirowanych

Autorzy Michałek, J. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Factory production control for spun concrete poles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zdefiniowano ogólne zasady funkcjonowania zakładowej kontroli produkcjiwświetle obowiązujących przepisów prawa. Omówiono wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji żelbetowych i strunobetonowych słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych z betonu wirowanego.
EN General rules of factory production control operating according to current law were defined. Requirements for factory production control for reinforced and pre-tensioned prestressed spun concrete electricity and lighting poles were discussed.
Słowa kluczowe
PL słup oświetleniowy   słup wirowany   kontrola produkcji zakładowa   wymagania   jednostka notyfikowana   producent  
EN lighting pole   spun concrete pole   factory production control   requirements   notified body   producer  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 43--45
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Michałek, J.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustalające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
[2] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).
[4] PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy.
[5] PN-EN 40-4:2008 Słupy oświetleniowe. Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego.
[6] PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
[7] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a340a845-e09e-4257-bfb6-7f5c76693db4
Identyfikatory