Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a1b79117-3e7b-4069-a900-2f7430e5ee3f

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Badania otrzymywania melemu oraz adduktu melamina-melem i zastosowanie tych związków do uniepalniania żywicy epoksydowej

Autorzy Ożóg, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of methods of obtaining of melem and melamine-melem adduct and application of these compounds for flame retardancy of epoxy resin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL UNEP i Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, obowiązująca w Polsce i Europie, zabroniły w 2009 r. stosowania niektórych halogenopochodnych retardantów palenia. Alternatywą wobec halogenopochodnych w niektórych zastosowaniach mogą być związki zawierające dużo azotu, np. pochodne triazyny i heptazyny. W niniejszej pracy przedstawiono metody otrzymywania melemu oraz ad duktu melamina-melem (1:2) [C3N6H6][C6N10H6]2 i skonstruowane przez autora urządzenie służące do tego celu. Zbadano uniepalniający wpływ melemu oraz adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 dla żywicy Epidian 5 utwardzanej za pomocą utwardzacza Z-1 w temperaturze pokojowej. Wykazano, że część kompozycji była samogasnąca. Stwierdzono, że addukt melamina-melem (1:2) wykazuje lepsze własności uniepalniające niż czysty melem.
EN UNEP and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, ratified by Poland and European countries, forbade using of some halogenated flame retardants since 2009. Alternatively, compounds containing much nitrogen, e.g. triazine and heptazine derivatives can be applied in a few applications instead of halogen derivatives. The paper presents methods of obtaining of melem and melamine-melem adduct (1:2) [C3N6H6][C6N10H6]2 and also the equipment used for it constructed by the author. Flame retardancy of melem and adduct [C3N6H6][C6N10H6]2 in epoxy resin Epidian 5 with hardener Z-1 hardened in room temperature was researched. Some compositions were self-extinguishing. Melamine-melem adduct (1:2) is better flame retardant, than pure melem.
Słowa kluczowe
PL melem   addukt melamina-melem   żywica epoksydowa   pierścień cyjamelurowy   retarder palności  
EN melem   melamine-melem adduct   epoxy resin   cyamelure ring   flame retardant  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 119--133
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ożóg, M.
Bibliografia
[1] Liebig J., Ann. Chem. 10, 1834, 1.
[2] Schwarzer A., Saplinova T., Kroke E., Coordination Chemistry Reviews, 257, 2013, s. 2032–2062.
[3] Smolin E., Rapoport L., The chemistry of heterocyclic compounds, Interscience Publishers Inc., New York, 1967, s. 329.
[4] Sattler A., Seyfarth L., Senker J., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 631, 2005, s. 2545.
[5] Sattler A., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 634, 2008, s. 457.
[6] Sattler A., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 632, 2006, s. 238.
[7] Jürgens B., Irran E., Senker J., Kroll P., Müller H., Schnick W., J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, s. 10288.
[8] Bidevkina M.V., Ivanov N.G., Toksikologicheskii Vestnik, (3), 2003, 49.
[9] Patent ZSRR 1775402 (1992).
[10] Patent japoński 2001172282.
[11] Patent ZSRR 956481 (1982).
[12] Patent ZSRR 707917 (1980).
[13] Patent ZSRR 1294806 (1987).
[14] May H., J. Appl. Chem., 1959, 9, s. 340.
[15] Galperin V.A., Finkelsztein A.I., Gavrilova N.K., Zh. Org. Khim., 7, 1971, s. 2431.
[16] Lotsch B.V., Schnick W., Chem. Eur. J.,13, 2007, s. 4956.
[17] Sattler A., Pagano S., Zeuner M., Zurawski A., Gunzelmann D., Senker J., Müller-Buschbaum K., Schnick W., Chem. Eur. J., 2009, 15, s. 13161.
[18] Patent USA 2005/0101707.
[19] Patent USA 2002/0010237.
[20] Patent USA 7332534 (2008).
[21] Norma PN-82/C-89023. Badanie zapalności tworzyw sztucznych w postaci beleczek.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a1b79117-3e7b-4069-a900-2f7430e5ee3f
Identyfikatory