Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a0b53f75-6c4a-4936-b2c6-5c4940019fd3

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Emisja metanu z zespołów zaporowo-upustowych

Autorzy Holewa-Rataj, J.  Kukulska-Zając, E.  Pęgielska, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Methane emission from shut off and relief valve systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodologie pomiarów wielkości emisji metanu z zespołów zaporowo-upustowych oraz wyniki pomiarów emisji tego gazu z tego typu obiektów. Zostały one wykorzystane do określenia współczynników emisji metanu dla zespołów zaporowo-upustowych, a następnie do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji metanu z dwóch wybranych odcinków gazociągów.
EN The article presents the methodology of measurement of methane emissions from shut off and relief valve systems and the results of measurements of methane emissions from such facilities. The measurements were used to determine the methane emission factors from shut off and relief valve systems and then to make an inventory of methane emissions from two selected sections of gas pipelines.
Słowa kluczowe
PL zespoły zaporowo-upustowe   emisja metanu   gazociągi  
EN shut off and relief valve systems   methane emission   gas pipelines  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 534--538
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Holewa-Rataj, J.
  • Zakład Ochrony Środowiska. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, jadwiga.holewa@inig.pl
autor Kukulska-Zając, E.
  • Zakład Ochrony Środowiska. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, kukulska@inig.pl
autor Pęgielska, M.
Bibliografia
[1] American Petroleum Institute: Compendium of greenhouse gas emission methodologies for the oil and natural gas industry. 2009, s. 6-24.
[2] Eggleston H. S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K. (eds.): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC, Japan, IGES, 2006, s. 119.
[3] Eurogas - Marcogaz: Guidelines for choosing methane emission factor. 2006, s. 4.
[4] Harrison M. R., Campbell L. M. Shires T. M., Cowgill R. M.: Methane emission from the natural gas industry, Vol. 2: Technical Report. EPA-600/R-96-080b, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington 1996, s. 14, 25.
[5] Intersate Natural Gas Association of America (INGAA): Greenhouse gas emission estimation guidelines for natural gas transmission and storage, Vol. 1 - GHG emission estimation methodologies and procedures. 2005, s. 59-61.
[6] Lott R. A.: Methane Emissions from U.S. Natural Gas Operations. IGU/D4-94, s. 11-12.
[7] Riva A.: Development of a Eurogas - Marcogaz methodology for estimation of methane emissions. European Forum Gas, Paris 12-13.09.2007, s. 4.
[8] Steczko K., Rachwalski J.: Emisja metanu z sieci rozdzielczej gazu ziemnego. Nafta-Gaz 2007, nr 11, s. 412-423.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie referatu zaprezentowanego na Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 „Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja", zorganizowanej przez INiG - PIB w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a0b53f75-6c4a-4936-b2c6-5c4940019fd3
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.06