PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne – wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Implementation of the INSPIRE directive in the land use theme – monitoring indicators for Poland 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ma na celu prezentację głównych wyników badania ankietowego „Land use w gminach”, przeprowadzonego w połowie 2012 roku przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w konsorcjum z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie miało na celu ocenę stopnia zaawansowania wdrażania Dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use) z Załącznika III. W pracy przedstawiono wyniki badania reprezentatywności próby gmin biorących udział w ankiecie dla całej populacji gmin w Polsce. Głównym wynikiem pracy są wartości wskaźnika monitoringu DSi1.3 na rok 2012 dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne wraz z przedziałami ufności dla alfa=0,05 przy różnych wariantach definiowania powierzchni istotnej. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza próba oszacowania (estymacji) tego wskaźnika dla Polski (na rok 2012), mimo, że monitoring jest obowiązkowy od 2009 roku. W artykule zarysowane zostały również wymogi dotyczące monitorowania postępów we wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE, wraz z wyjaśnieniem terminów powierzchnia (obszar) obecna i powierzchnia (obszar) istotna w kontekście tematu Zagospodarowanie przestrzenne.
EN
The article aims to present the main results of the survey "Land use in the municipalities", conducted in mid-2012 by UNEP/GRID-Warsaw Centre in consortium with the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) on behalf of the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy. The study was designed to assess the degree of implementation of the INSPIRE Directive in the Land use theme of Annex III. The evaluation of sample representativeness is included in the paper. The main results of the work are values of monitoring indicator DSi1.3 in the Land use theme for the year 2012 along with confidence intervals for alpha = 0.05 for two different variants of defining the relevant area. It is worth noting that this is the first attempt to estimate the indicator for Poland (in 2012), despite the fact that monitoring is mandatory since 2009. The article also outlines the requirements for monitoring progress in the implementation of the INSPIRE Directive, together with an explanation of terms actual area and relevant area in the land use context.
Czasopismo
Rocznik
Strony
7--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Geoekologii i Klimatologii, a.affek@twarda.pan.pl
Bibliografia
  • 1. Agresti, A., and Coull, B. A., 1998: Approximate is better than "exact" for interval estimation of binomial proportions, The American Statistician, 52: 119-126.
  • 2. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:pl:pdf
  • 3. GUGIK, 2012: Projekt programu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w etapie obejmującym lata 2012-2013. http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/49503/ProgrambudowyIIP-ver-2-1ost.pdf
  • 4. INSPIRE Data Specification on Land Use – Draft Guidelines, 2012. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0rc2.pdf
  • 5. INSPIRE Monitoring Indicators – Guidelines Document v. 5.0, 2011, European Commission – Eurostat. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Monitoring_and_Reporting/INSPIRE_MR_Guidelines_Reporting_2011-01-18_v%205.0.pdf
  • 6. Mitchell A., 2005: The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements & Statistics. ESRI Press, Redlands CA, USA.
  • 7. MTBiGM, 2013: Czy miejscowy plan odbudowy jest zbiorem danych przestrzennych w temacie "zagospodarowanie przestrzenne"? http://www.transport.gov.pl/2-4ec6ac690ed6d-1796116-p_1.htm
  • 8. Wyniki monitorowania wdrażania IIP za rok 2011, 2012. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0006/47760/MR_PL_2011.xls
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a082f512-ad06-4e47-9a3d-78e7c2c68d50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.