PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola biofilmu w zapobieganiu i zwalczaniu bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of biofilm in preventing and fighting with Legionella bacteria in water supply systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Biofilm na powierzchniach kontaktujących się z wodą w instalacjach wodociągowych jest miejscem, w którym namnażają się bakterie Legionella oraz które chroni bakterie przed działaniom środków dezynfekujących. Zapobieganie powstawaniu biofilmu lub jego usuwanie jest kluczowym zagadnieniem w ochronie przed legionelozą. W artykule omówiono czynniki, które mają wpływ na tworzenie biofilmu w instalacjach wodociągowych. Przedstawiono metodę oceny zanieczyszczenia powierzchni kontaktującej się z wodą w instalacji biofilmem, obrostami biologicznymi na podstawie pomiarów mętności wody. Na przykładzie wyników badań instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano wykorzystanie metody do identyfikacji w warunkach eksploatacyjnych czynników, które mają decydujący wpływ na tworzenie się biofilmu/obrostów biologicznych i pośrednio na namnażanie się bakterii Legionella.
EN
Biofilm located on the surfaces in contact with water in water supply systems is a place, in which Legionella bacteria poliferation and which protects bacteria from the action from disinfectants. Preventing creation of biofilm and / or its removing is the key issue in prevention from legionellosis. The paper discusses the lac factors that affect formation of biofilm in water supply systems. A method of evaluation the contamination of surface in contact with water in biofilm/biological biofilm based on measurements of water turbidity was presented. Based on the results of hot water system study, showing the usage of method for factors identification in operating conditions, which have decisive influence for biofilm/biological biofilm formation and indirectly on the poliferation of Legionella bacteria.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
22--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
Bibliografia
 • [1]Biedroń I., Trusz-Zdybek A., Traczewska T., Piekarska T.: Zastosowanie pomiaru impedancji do oceny rozwoju biofilmu w sieci wodociągowej, Praca zbiorowa pod redakcją Karola Kusia i Floriana Piechurskiego: Instalacje basenowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • [2]Eboigbodin K. E., Seth A., Biggs C. A.: A review of biofilms in domestic plumbing, Journal AWWA, 10, 2008.
 • [3]European Guidlines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires’ Disease. The European Surveillance Scheme for Travel Associated Legionnaires’ Disease and the European Working Group for Legionella Infections - EWGLINET and EWGLI, 2005, 2011.
 • [4]Krogulska B., Matuszewska R., Toczyłowska B., Kozłowski B.: Próby eliminacji bakterii z rodzaju Legionella w instalacji cieplej wody metodą ciągłej dezynfekcji przy użyciu dwutlenku chloru. Mat. VIII Konferencji naukowo-technicznej „Nowe technologie w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych”, Ustroń 2010.
 • [5]Kooij van der D., Veenendaal H. R., Scheffer W. J. H.: Biofilm formation and multiplication of Legionella in a model warm water system with pipes of copper, stainless ste2005.
 • [6]Leoni L., De Luca G., Legnani P. P., Sac- chetti R., Stampi S., Zanetti F.: Legionella waterline colonization: detection of Legionella species in domestic, hotel and hospital hot water systems. Journal of Applied Microbiology 2005, 98,373-379.
 • [7]Norma PN-EN ISO 7027:2003 Jakość wody - Oznaczanie mętności.
 • [8]Pistelok F., Wiera B., Stuczyński T., Kopytko M.: Studium nad zastosowaniem testu ATP do optymalizacji działania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, Mat. X jubileuszowej Konferencji Naukowo -Technicznej Woda- Człowiek -Środowisko - problemy, metody i technologie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków, Września-Licheń 2012.
 • [9]Rogers J., Dowsett A. B., Dennis P. J., Lee J. V., Keevil C. W.: Influence of temperature and plumbing material selection on biofilm formation and growth of Legionella pneumophila in a model potable water system containing complex microbial flora. Applied and Environmental Microbiology 60,1994,1585-1592.
 • [10]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
 • [11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 • [12]Szczotko M., Krogulska B., Krogulski A.: Ocena podatności materiałów kontaktujących się z wodą na powstawanie biofilmów, Mat. III Konferencji Naukowo-Technicznej „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie-wykonawstwo-eksploatacja”, Warszawa-Dębe 2009.
 • [13]Świderska-Bróż M.: Czynniki współdecydujące o potencjale powstawania i rozwoju biofilmu w systemach dystrybucji wody, Ochrona Środowiska, vol. 32, nr 3, 2010
 • [14]Toczyłowska B., Rutkiewicz A., Krogulska B., Matuszewska R.: Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w instala-cjach cieplej wody użytkowej i w wodzie basenowej - zapobieganie legionelozie. Mat. XVII Krajowej i V Międzynarodowej Konferencji „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód” Gdańsk-Poznań 2002 str. 319-330.
 • [15]Toczyłowska B., Kozłowski B.: Temperatura jako czynnik ryzyka skażenia wody wodociągowej bakteriami Legionella - doświadczenia z praktyki, Instal, nr 4, 2012.
 • [16]Toczyłowska B.: Analiza przyczyn skażenia bakteriami Legionella wody w instalacjach wodociągowych na przykładzie wybranych obiektów. Technologia Wody, nr 4 i 5, 2012.
 • [17]Toczyłowska B.: Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym wody w budynkach dla ochrony przed legionelozą. Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zimoch i Waldemara Sawiniaka, Gliwice 2013, ss. 507-516.
 • [18]Toczyłowska B.: Wpływ materiałów instalacyjnych na bezpieczeństwo zdrowotne wody w instalacjach wodociągowych - doświadczenia z praktyki. Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. inż. Karola Kusia i dr. inż. Floriana Piechurskiego, Gliwice 2014, ss. 41-54.
 • [19]Traczewska T., Sitarska M., Biedroń I.: Ekologiczne i techniczne aspekty powstawania biofilmu w wodzie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 • [20]Water Safety in Distribution Systems, WHO 2014.
 • [21]www.rada-armatura.pl - System zarządzania wodą do natrysków i umywalek.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9f5b43d1-ac3f-4b78-88bf-5f26d7cbe85e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.