PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcja logistyki jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistics concept as a factor influencing business management changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach wśród instrumentów zarządzania przedsię-biorstwem zauważalny jest wzrost znaczenia instrumentów związanych ze sferą logistyki. Szczególną rolę pełni przede wszystkim koncepcja logistyki, która może stanowić istotną determinantę zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono wyniki badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w latach 2009-2011, w ramach projektu badawczego pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”. Przedmiotem badań były m.in. kompetencje menedżerów ds. logistyki, związane z procesami i zadaniami realizowanymi przez tych menedżerów w przedsiębiorstwie, a także kompetencje logistyki związane z wdrażaniem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
In recent years, within business management instruments one may notice the growing importance of instruments related to the area of logistics. A very special role is assigned to logistics concept, which may be an important determinant of changes in business management. The paper presents the results of the research project named “Logistics determinants of business management”, carried out from 2009 to 2011 by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. The subject of the study was, among others, competencies of logistics managers, related to the processes and tasks performed by these managers in the company, as well as logistics competences related to logistics concept implementation within business management.
Rocznik
Tom
Strony
409--420
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
 • Katedra Logistyki i Marketingu Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Banasiewicz K., Nawara P.: Determinanty przedsiębiorstwa – horyzonty organizacji, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, (red. nauk.): H. Jagoda, J. Lichtarski. Prace Naukowe nr 851, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 2. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2010.
 • 3. Blaik P.: Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, 2009.
 • 4. Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R.: Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. PWE, Warszawa 2013.
 • 5. Blaik P., Matwiejczuk R.: Orientacja przepływowa i kompetencje logistyki a efekty przedsiębiorstwa w świetle badań w krajach zachodnich, [w:] Flow Management. Zarzą-dzanie przepływem w procesach biznesowych, (red.): G. Wróbel. Wyższa Szkoła Infor-matyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
 • 6. Bowersox D.J., Daugherty P.J.: Logistics Paradigms: The Impact of Information Technology. „Journal of Business Logistics”, Vol. 16, No. 1, 1995.
 • 7. Daugherty P. J., Ellinger A. E., Gustin C. M.: Integrated Logistics: Achieving Logistics Performance Improvements. „Supply Chain Management”, Vol. 1, No. 3. 1966.
 • 8. Kisperska-Moroń D.: Evolution of Competencies of Logistics and Supply Chain Managers. „LogForum. Electronic Scientific Journal of Logistics”, Vol. 6, Issue 3, No. 3. 2010.
 • 9. Kisperska-Moroń D.: Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menedżerskich. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 6, 2012.
 • 10. Matwiejczuk R.: Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III). „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, 2011.
 • 11. Matwiejczuk R.: Kompetencje logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Nowo-czesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.): J. Brzóska, J. Pyka. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Ka-towice 2013.
 • 12. Matwiejczuk R.: Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębior-stwem. „Logistyka”, nr 1, styczeń – luty, 2013.
 • 13. Matwiejczuk R.: Strategia logistyczna jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Przegląd Organizacji”, nr 3, 2012.
 • 14. Matwiejczuk R.: The Influence of Logistics Potentials on Business Management. „LogForum. Scientific Journal of Logistics”, Vol. 8, Issue 3, No. 3, 2012.
 • 15. Matwiejczuk R.: The Meaning of Logistics Capabilities in Achieving the Market Success by a Company. „LogForum. Scientific Journal of Logistics”, Vol. 7, Issue 4, No. 4, 2011.
 • 16. Matwiejczuk R.: Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. „Przegląd Organizacji”, nr 4, 2011.
 • 17. Rao Tummala V.M., Phillips Ch.L., Johnson M.: Assessing Supply Chain Management Success Factors: A Case Study. „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 11, No. 2, 2006.
 • 18. Scarbrough H.: Path(ological) Dependency? Core Competencies from an Organizational Perspective. „British Journal of Management”, Vol. 9, No. 3, September 1998.
 • 19. Sprawozdanie merytoryczne (punkt D) do raportu końcowego z realizacji projektu ba-dawczego własnego pt. Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami, ma-szynopis, Katedra Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.
 • 20. Swink M.L., Johnson R.R., Quinn F.J.: 9th Annual Global Supply Chain Survey: Leaders Making the Most of Visibility, Flexibility, and Analytics. „Supply Chain Management Review”, Vol. 16, No. 2, March/April 2012.
 • 21. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9eb1c232-c101-4b73-a478-0edf46185530
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.