PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The comparison of calculation methods for determining the water flow rate for pre-school facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki wymagań sanitarnych dla obiektów przedszkolnych. Omówiono problemy związane z określaniem przepływu obliczeniowego wody dla przedszkoli. Wykazano nieprawidłowości dotyczące przyjmowania zależności funkcyjnych dla szkół. Ukazano przyjmowanie zbyt dużych średnic wodomierzy wynikające z zawyżonych wartości przepływów obliczeniowych wody. Wykazano brak uaktualnienia powszechnie stosowanej w Polsce normy do projektowania instalacji wodociągowych. Szczegółowo scharakteryzowano metody do wyznaczania sekundowego natężenia przepływu wody. Przedstawiono autorską metodę obliczania przepływu wody opracowaną na podstawie wyników pomiarów w obiektach przedszkolnych oraz wyników symulacji programu napisanego na podstawie modelu prognostycznego. Omówiono wyniki obliczeń strumieni natężenia przepływu wody dla trzydziestu pięciu budynków przedszkolnych. Dokonano analizy zmienności przepływów obliczeniowych uzyskanych za pomocą rozpatrywanych metod.
EN
In this paper the short description of design requirements of sanitary installations for pre-school facilities was described. The problems related to the water flow rate design for nursery schools were presented. Abnormalities of using the calculation formulas for schools have been discussed. The too large diameters sizing of water meters as a results of a too high design water flow rate were revealed. Moreover, it was found that there is no update of one of the commonly used standards for determine the water flow rate in Poland. The methods for design the water flow rate were described in detailed manner. The author's method of water flow calculation based on the results of measurements in the pre-school facilities and the results of simulation of a program written on the basis of the forecast model was presented. The results of water flow rate calculations for thirty-five pre-school buildings were discussed. The analysis of the variability in the water flow rate results was carried out using the different calculation methods.
Rocznik
Tom
Strony
252--258
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław
Bibliografia
 • [1] Budoskop.pl Wnętrza porady, Toalety w szkołach i przedszkolach - o czym należy pamiętać podczas ich projektowania. http://www.budoskop.pl/budoskoppl-wnetrza-porady/art,176,toalety-w-szkolach-i-przedszkolach-o-czym-nalezy-pamietac-podczas-ich-projektowania.html (dostęp 17.07.2017).
 • [2] Chudzicki Jarosław, Stanisław Sosnowski. 2011. „Instalacje Wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Warszawa.
 • [3] DIN 1988-3:1988-12, „Technische Regeln für Trink-wasser-Installationen (TRWI); Ermittlung der Rohr-durchmesser”. Technische Regel des DVGW.
 • [4] DIN 1988-300:2012-05, „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen-Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser”. Technische Regel des DVGW.
 • [5] Franieczek Iwona. 2017. „Wyznaczenie przepływu wody dla przedszkoli na podstawie analizy różnych metod obliczeniowych z uwzględnieniem zużycia wody w istniejących obiektach”. Praca Magisterska. Promotor: dr inż. Andrzej Jedlikowski. Politechnika Wrocławska.
 • [6] Heinrichs Franz Josef, Bernd Rickmann. 2000. ,,ZVSHK-Zertifizierung Technischer Berechnungsprogramme. Was steht dahinter?”. IKZ-HAUSTECH- NIK. Ausgabe 11/2000, http://www.ikz.de/1996-2005/2000/11/0011035.php, (dostęp 18.07.2017).
 • [7] Instalacje Uponor Poradnik Techniczny, https://www.uponor.pV~/media/ countryspecific/poland/download-centre/new_uploads/1-poradnik-tech- niczny-uponor-2012-mlcpex.pdf?version=4, (dostęp 17.07.2017).
 • [8] Kaczorowski Bartłomiej, Praca zbiorowa. 2004. „Nowa Encyklopedia Powszechna”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 • [9] Kemper, „Dimensionieren von Trinkwasserleitungen in Gebäuden, DIN 1988-300, ONORM EN 806-3”. 2014. http://www.kemper-olpe.de/filead-min/_migrated/content_uploads/Pinkafeld_Draxler.pdf (dostęp 18.07.2017).
 • [10] Nowa Internetowa Encyklopedia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. https:// encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedszkole;3963292.html (dostęp: 17.07.2017).
 • [11] Nowakowski Edmund. 2012. „Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli”. Rynek Instalacyjny nr 5: 50-51.
 • [12] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz. U. nr 0, poz. 1422.
 • [13] PN-92/B-01706, „Instalacje wodociągowe w budynkach. Wymagania w projektowaniu”.
 • [14] PN-EN 806-3:2006, „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymiarowanie przewodów - Metody uproszczone”.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz. U. nr 75, poz. 690.
 • [16] Tabernacki Jan, Stanisław Sosnowski i Zbigniew Heidrich. 1985. „Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych”. Warszawa. Arkady.
 • [17] Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe SMART+ JS02. 2016. http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Wodomierze/JS_JS-01_JS-02_JS-04/pl-00012-2016-smart.pdf, (dostęp 22.07.2017).
 • [18] Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN25, DN32, DN40 MASTER+. 2015. http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Wodomierze/JS_JS-NK/pl-00051-2015-master.pdf, (dostęp 22.07.2017).
 • [19] Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy WS-NKP DN15÷50. 2012. http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Wodomierze/WS/karta-produktowa-ws-nkp.pdf, (dostęp 22.07.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9eacbbdb-3591-47bf-b433-45aeff86938d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.