Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e7696e0-5dac-4a9a-886f-fecc7e052e40

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zarządzanie strategią gospodarczą w aspekcie dokumentacji cen transferowych

Autorzy Stępień, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Business strategy management in the aspect of transfer pricing documentation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego, jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru, na przykład co do formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, realizującymi różne strategie gospodarcze. Powiązania przedsiębiorstw wpływają na możliwości kooperacji przedsiębiorstw, stanowiąc zarazem źródło ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być jego identyfikacja i opis w zakresie niezbędnym dla rzetelności dokumentacji cen transferowych. Celem opracowania jest identyfikacja wybranych strategii biznesowych w aspekcie regulacji prawa podatkowego w obszarze cen transferowych. W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo - opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego.
EN Company’s fiscal environment is one of the elements of widely understood business environment. Tax law, serving mainly for state’s fiscal goals, realizes one of the basic tax system functions which is fiscal function. It leaves though the possibilities of choice to business entities, for example with regard to the form of cooperation between companies which realizes different economic strategies. The links between companies influence the possibilities of cooperation, at the same time constituting the source of tax risks. Its identification and description in terms of transfer pricing documentation reliability seems to be an important problem. The purpose of this article is identification of selected business strategies in the aspect of tax law regulations in the area of transfer pricing. This article includes monographic research methodology, using qualitatively-descriptive information. The existing literature concerning the issue in question is subject to analysis and logical construction method, considering the existing extent of tax law.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie strategią biznesu   dokumentacja cen transferowych   strategia podatkowa  
EN business strategy management   transfer pricing documentation   tax strategy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 255--262
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Stępień, M.
Bibliografia
1. Obłój, K. (2000). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
2. Penc, J. (2001). Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowania misji i strategii. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
3. Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
4. Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. ZN 98, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014r., poz. 1186).
6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) .
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) .
8. Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rodzaje_strategii.
9. www.oecd.org/ctp/transfer-pricing (odczyt z dnia 07.01.2018r.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9e7696e0-5dac-4a9a-886f-fecc7e052e40
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.22