PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zawodowe narażenie pracowników zakładów powłok galwanicznych na substancje chemiczne oraz związane z tym skutki zdrowotne w aspekcie edukacji zdrowotnej i profilaktyki

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Occupational exposure of electroplating workers to chemical substances and related health effects in the context of health education and prevention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1196--1201
Opis fizyczny
Bibliogr. 73 poz., tab.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Państwowa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Jarosław
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Bibliografia
 • [1] M. Kieszkowski, P. Tomassi, Ochr. Korozją 2002, nr 12, 323.
 • [2] P. Tomassi, Inż. Powierzchni 2003, nr 2, 10.
 • [3] A. Przywóski, K. Rymer-Rowicka, Inż. Powierzchni 2013, nr 4, 17.
 • [4] K. Szmigielska, Inż. Powierzchni 2012, nr 3, 46.
 • [5] A. Przywóski, K. Rymer, Biul. Galwanotechn. 2011, 36, nr 21, 17.
 • [6] J. Chmielewski, B. Gworek, M. Florek-Łuszczki. Przem. Chem. 2020, 99, nr 1, 50.
 • [7] J. Socha, J.A. Weber, Inż. Powierzchni 2004, nr 1, 3.
 • [8] J. Żerański, Przyjaciel przy pracy 2016, nr 12, 42, http://przyjacielprzypracy.pl/wpcontent/uploads/2016/12/PPP12_internetowy.pdf, dostęp 23 marca 2020 r.
 • [9] J. Surgiewicz, W. Domański, Med. Pracy 2006, 57, nr 2, 123.
 • [10] E. Gawęda, Bezp. Pracy 2008, nr 4, 9.
 • [11] J. Skowroń, K. Konieczko, Med. Pracy 2015, 66, nr 3, 407.
 • [12] www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z%20dzialalnosci/104556,%20sprawozdanie-glownego-inspektora-pracy-z-dzialalnosci-panstwowej-inspekcji-pracy-
 • [13] E. Rubel, T. Tomassi, J. Ziółkowski, Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 2009, 36.
 • [14] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/, dostęp 23 marca 2020 r.
 • [15] Z. Marchewka, Bromat. Chem. Toksykol. 2009, 42, nr 4, 1137. 2018. html, dostęp 23 marca 2020 r.
 • [16] https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/SSK-2018-www-1.pdf, dostęp 23 marca 2020 r.
 • [17] S.C. Lin, C.C. Tai, C.C. Chan i in., Am. J. Ind. Med. 1994, 26, nr 2, 221.
 • [18] X. Zhang, X. Zhang, X. Wang i in., BMC Public Health 2011, 11, nr 1, 224.
 • [19] M. Mäkinen, M. Linnainmaa, Ann. Occup. Hyg. 2004, 48, nr 3, 277.
 • [20] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141.
 • [21] J. Surgiewicz, Bezp. Pracy 2003, nr 11, 6.
 • [22] F.Y. Wu, W.Y. Wu, H.W. Kuo i in., Sci. Total Environ. 2001, 279, nr 1–3, 21.
 • [23] M. Silverstein, F. Mirer, D. Kotelchuck i in., Scand. J. Work Environ. Health 1981, 7, nr 4, 156.
 • [24] S. Langardt, Am. J. Ind. Med. 1990, 17, nr 2, 189.
 • [25] B. Finley, K. Fehling, M. Falerios i in., Appl. Occup. Environ. Hyg. 1993, 8, nr 3, 191.
 • [26] L.W. Miksche, J. Lewalter, Regul. Toxicol. Pharmacol. 1997, 26, nr 1, 94.
 • [27] P. Bright, P.S. Burge, S.P. O’Hickey i in., Thorax 1997, 52, nr 1, 28.
 • [28] M. Szewczyńska, M. Pośniak, Podst. Metody Oceny Środ. Pracy 2018, 97, nr 3, 131.
 • [29] P. Kelleher, K. Pacheco, L.S. Newman, Environ. Health Perspect. 2000, 108, nr 4, 685.
 • [30] H.M. El-Shafei, EMHJ 2011, 17, nr 6, 490.
 • [31] J.P. Oliveira, M.E. de Siqueira, C.S. da Silva, Int. Arch. Occup. Environ. Health 2000, 73, 65.
 • [32] M. Kiilunen, A. Aitio, A. Tossavainen, Ann. Occup. Hyg. 1997, 41, nr 2, 189.
 • [33] R. Kalahasthi, H. Rajmohan, B. Rajan, Indian J. Occup. Environ. Med. 2006, 10, nr 2, 78.
 • [34] Y.C. Tsao, P.W. Gu, S.H. Liu i in., Biomarkers 2016, 22, nr 5, 455.
 • [35] F.W. Sunderman Jr., Ann. Clin. Lab. Sci. Winter 2001, 31, nr 1, 3.
 • [36] I. Staton, R. Ma, N. Evans i in., Br. J. Dermatol. 2006, 154, nr 4, 658.
 • [37] L. Kanerva, R. Jolanki, T. Estlander i in., Am. J. Contact. Dermat. 2000, 11, nr 3, 155.
 • [38] C. Liden, Sci. Total. Environ. 1994, 148, nr 2-3, 283.
 • [39] T.K. Grimsrud, A. Andersen, J. Occup. Med. Toxicol. 2010, 5, nr 1, 7.
 • [40] D. Pang, D.C. Burges, T. Sorahan, Occup. Environ. Med. 1996, 53, nr 10, 714.
 • [41] C.S. Liu, H.W. Kuo, J.S. Lai i in., Int. Arch. Occup. Environ. Health 1998, 71, nr 5, 348.
 • [42] I.A. Ojajärvi, T.J. Partanen, A. Ahlbom, Occup. Environ. Med. 2000, 57, nr 5, 316.
 • [43] H. Morrow, [w:] Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical technology, John Wiley & Sons, 2010, doi:10.1002/0471238961.03010413030118 18.a0.
 • [44] K.R. Babu, H.R.R. Rajmohan, B.K.M. Rajan i in., Toxicol. Ind. Health 2006, 22, nr 8, 329.
 • [45] K. Tsuchiya, [w:] Cadmium in the environment (red. J.O. Nriagu), Wiley, New York 1981, 39.
 • [46] C.G. Elinder, T. Kjellström, C. Hogstedt i in., Br. J. Ind. Med. 1985, 42, nr 10, 651.
 • [47] G. Kazantzis, Am. J. Ind. Med. 1991, 20, nr 5, 701.
 • [48] K. Białkowski, K.S. Kasprzak, Nucleic Acids Res. 1998, 26, 3194.
 • [49] A. Akesson, T. Lundh, M. Vahter i in., Environ. Health Perspectives 2005, 113, nr 11, 1627.
 • [50] L. Järup, M. Berglund, C.G. Elinder i in., Scand. J. Work. Environ. Health 1998, 24, nr 1, 1.
 • [51] J. Hu, Y. Mao, K. White, Occup. Med. 2002, 52, nr 3, 157.
 • [52] R.P. Hart, C.S. Rose, R.M. Hamer, J. Clin. Exp. Neuropsych. 1989, 11, nr 6, 933.
 • [53] A. Shukla, G.S. Shukla, R.C. Srimal, Hum. Exp. Toxicol. 1996, 15, nr 5, 400.
 • [54] P. Lisi, L. Bruneli, L. Stingeni i in., Contact Dermatitis 2003, 48, nr 3, 172.
 • [55] M. Wojciechowska, Z. Bartuzi, Alergia Astma Immunol. 2012, 17, nr 2, 89.
 • [56] A. Machovcova, E. Dastychova, E. Kostalova i in., Contact Dermatitis 2005, 53, nr 3, 162.
 • [57] C.A. Ruff, D.V. Belsito, J. Am. Acad. Dermatol. 2006, 55, nr 1, 32.
 • [58] N. Sarma, Indian J. Dermatol. 2009, 54, nr 2, 137.
 • [59] Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz. U. 1989, L 183.
 • [60] Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 7 lipca 2010 r., sygn. akt II PK 132/09.
 • [61] Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 14 grudnia 2010 r., sygn. I PK 95/10.
 • [62] Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 19 kwietnia 2013 r ., sygn. akt III PK 45/12.
 • [63] Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • [64] Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. Kodeks pracy art. 207, Dz. U. 2019, poz. 1040.
 • [65] A.R. Burkin, Powder Met. 1969, 12, 243.
 • [66] K.S. Golokhvast, A.A. Shvedova, PLoS One 2014, 9, nr 10, e110573.
 • [67] S. Sadhra, J. Petts, S, McAlpine i in., Occup. Environ. Med. 2002, 59, 689.
 • [68] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II PK 100/08, LEX nr 479323.
 • [69] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2000 r., sygn. akt I PKN 584/99, OSNP 2001/21/636.
 • [70] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt II PK 132/09.
 • [71] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2000 r., sygn. akt II UKN 207/00, OSNAP 2002/8/191.
 • [72] T. Durant, A. Tabor, [w:] Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie (red. A. Buczaj, L. Sobolecki), IMW, Lublin 2010, 25.
 • [73] J. Chmielewski, N. Jackowska, T. Nagas i in., Życie Wet. 2015, 90, nr 11, 711.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9d74d47c-0520-478d-9ba7-f65addb2dcbe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.