PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Operating costs and the use of manufacturing capacities of the machinery park in organic farms

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Koszty eksploatacji a wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper was to determine operating costs of the machinery park in organic farms. Moreover, the level of farms equipment with farm machines and devices was determined and the use of their manufacturing capacities was assessed. The scope of the study covered the research in 50 certified organic farms located in the south Poland in Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodeships. The study was carried out within the development subsidy no NR12-0165-10 "Innovative impact of technology and IT support of management on efficiency of production in organic farms". Average area of AL is 12.48 ha. Operating costs of the machinery park were 30 993 PLN·farm-1 which annually per one hectare of AL generates the value of PLN 3 369. Amortization constituted the highest participation in total costs, which was as much as 65.7% and energy carriers related to consumption on production of diesel oil, leaded petrol and electric energy. The highest use of manufacturing capacities of the machinery park of organic farms was reported in case of a manure spreader, presses and windrow collectors. In case of spreaders, 19 years are necessary for their total amortization, and in case of presses and windrow collectors – 20 and 21 years. In the researched organic farms, average annual rate of use of possible manufacturing capacities of the majority of machines was only 0.4-1.3%. It forces to lengthen the operating periods, which constitutes the main brake on progress.
PL
Celem pracy było określenie kosztów eksploatacji parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych. Określono również poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze oraz dokonano oceny wykorzystania ich zdolności produkcyjnych. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem położonych w Polsce południowej, w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Pracę wykonano w ramach grantu rozwojowego nr NR 12-0165-10 „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Średnia powierzchnia UR to 12,48 ha. Koszty eksploatacji parku maszynowego wynosiły rocznie 30 993 PLN·gosp.-1, co w przeliczeniu na hektar UR daje wartość 3 369 PLN. Największy udział w kosztach całkowitych, bo aż 65,7% stanowiła amortyzacja, a drugie miejsce (19,7%) zajmują nośniki energii związane ze zużyciem na produkcję oleju napędowego, etyliny i energii elektrycznej. Największe wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego gospodarstw ekologicznych odnotowano w przypadku roztrząsaczy obornika, pras oraz zbieraczy pokosów. W przypadku roztrząsaczy na całkowite ich zamortyzowanie potrzeba 19 lat, natomiast w przypadku pras i zbieraczy pokosów 20 i 21 lat. W badanych gospodarstwach ekologicznych średnio roczne tempo wykorzystania potencjalnych zdolności produkcyjnych większości maszyn wynosi tylko 0,4-1,3%. Zmusza to do wydłużania okresów eksploatacji, co stanowi główny hamulec postępu.
Rocznik
Strony
91--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics at the University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics at the University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics at the University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics at the University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Kocira, S. (2005). Wykorzystanie maszyn rolniczych w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(49), 15-22.
 • Kondratowicz-Pozorska, J. (2006). Analiza uwarunkowań rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 540. Wrocław.
 • Kowalik, I., Grześ, Z. (2006). Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 133-137.
 • Kowalska, A. (2010). Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Wyd. Difin S.A. Warszawa. ISBN 978-83-7641-322-8.
 • Kowalski, J. i inni (2012). Założenia, program oraz metodyka badań, analiza badań wstępnych, założenia do projektowania systemu, robocza wersja programu komputerowego. Monografia. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 978-83-930818-7-5.
 • Kwaśniewski, D.; Malaga-Toboła, U.; Kuboń, M. (2013). Wielkość produkcji roślinnej a nakłady pracy w gospodarstwach ekologicznych w Polsce południowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(4), 44-48.
 • Muzalewski, A. (2003). Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach rolnych. Nr 18. IBMER, Warszawa.
 • Muzalewski, A. (2009). Koszty eksploatacji maszyn rolniczych. Nr 24. IBMER, ISBN 978-83-806-31-4.
 • Tabor, S., Kmita, W. (2007). Wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 239-246.
 • Tabor, S. (2008). Wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego w wybranych gospodarstwach sadowniczych. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 211-216.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9ce9231d-ee31-415c-bfca-2711bcf8138e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.