PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wpływu modernizacji stacji uzdatniania wody na jej jakość na podstawie wybranych ujęć

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The evaluation of the impact of modernized water treatment station water quality based on selected water intake plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniano efektywność dokonanych modernizacji trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się we Wrześni, Nowym Folwarku oraz Gozdowie, miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Września. Jakość wód określano na podstawie danych z lat 2002-2011, obejmujących okres przed, w trakcie oraz po wykonaniu modernizacji poszczególnych ujęć. Pod uwagę były brane wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość żelaza i manganu ogólnego oraz parametrów organoleptycznych obejmujących barwę, mętność i twardość. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany rodzaj modernizacji pozwolił rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza i manganu z ujmowanych wód. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przeprowadzone prace modernizacyjne, a w szczególności rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego nie wpłynęły na zmianę twardości ogólnej badanych wód
EN
The study evaluated the effectiveness of implemented modernization work in three water treatment stations which are located in Września, Nowy Folwark and Gozdowo, villages belonging to the municipality of Września. Water quality was determined on the basis of several years’ data (2002-2011) covering the period before, during and after the modernization of the individual water intake stations. The physicochemical indicators such as the content of iron and general manganese and organoleptic parameters including color, turbidity and hardness were taken into account. Based on the survey it was found, that the modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese from extracted groundwater. Based on these data it was found that modernization works, especially the type of filter material used, did not affect the general hardness of analyzed water.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
18--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z 0.0.
Bibliografia
 • [1]Besner M. C. 2002. Explaining the occurrence of coli forms in distribution system. Journal AWWA, Vol. 94, nr 8, s. 95.
 • [2]Kłos, Tokarczyk 2005. Zastosowanie drenaży blokowych w modernizacji układów filtracji. Forum Eksploatatora 4 (21), s. 30-33.
 • [3]Kowal A. L. 1997. Ochrona sieci wodociągowej przed korozją zarastaniem. Ochrona Środowiska 4, s. 3-6.
 • [4]Kowal A. L. 2003. Przyczyny i zapobieganie zmianom jakości wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska 4, s. 3-6.
 • [5]Nawrocki J., Świetlik J. 2011. Analiza zjawiska korozji w sieciach wodociągowych. Ochrona Środowiska 4, s. 27-40.
 • [6]PN-EN ISO 7887:2002. Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy. PKN Warszawa.
 • [7]PN-EN ISO 7027:2006. Jakość wody. Oznaczanie mętności. PKN Warszawa.
 • [8]PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. PKN Warszawa.
 • [9]PN-ISO 6059:1999. Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowania EDTA. PKN Warszawa.
 • [10]PN-ISO 5667-5:2003. Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów. PKN Warszawa.
 • [11]Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
 • [12]Sozański M. M., Dymaczewski Z. 2002. Wodociągi i Kanalizacja w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Polska Fundacja Zasobów Wodnych.
 • [13]Sozański M. M., Huck P. M. 2007. Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wody. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska.
 • [14]Weber Ł., Szambelańczyk R. 2006. Metody naturalnego wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu w kontekście badań pilotowych i technicznych. Forum Eksploatatora 4(25), s. 19-22.
 • [15]WHO 2008. Guidelines for drinking water quality, third edition incorporating the first and second addenda, vol. 1. Recommendations, Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9ca10075-3401-4efe-bec6-72411e09b372
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.